HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks eller Utskrift og

background image

Løse programvareproblemer for produktet (Mac OS X)

165

background image

4.

Kontroller at ikke for mange USB-enheter trekker strøm fra kjeden. Koble fra alle enheter i kjeden,

og koble kabelen direkte til USB-porten på datamaskinen.

5.

Finn ut om det er mer enn to passive USB-huber etter hverandre i kjeden. Du må koble fra alle

enhetene i kjeden og deretter koble kabelen direkte til USB-porten på datamaskinen.

MERK:

iMac-tastaturet er en passiv USB-hub.

166

Kapittel 7 Løse problemer

NOWW