HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Støttede skriverdrivere (Windows)

background image

Støttede skriverdrivere (Windows)

Skriverdrivere gir tilgang til produktfunksjonene og gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere

med produktet (ved hjelp av et skriverspråk). Følgende skriverdrivere er tilgjengelige på

www.hp.com/

go/lj700M712_software

.

HP PCL 6-driver

denne driveren leveres som standarddriver på CDen som følger med og
installeres automatisk med mindre du velger en annen driver.

anbefales for alle Windows-miljøer

gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og produktfunksjonsstøtten
for de fleste brukere

utviklet for å samkjøre med Windows GDI (Graphic Device Interface) for den
beste hastigheten i Windows-miljøer

er kanskje ikke fullt ut kompatibel med tredjepartsprogrammer eller
egendefinerte programmer som er basert på PCL 5

HP UPD PS-driver

anbefales for utskrift med Adobe

®

-programmer eller andre grafikkintensive

programmer

gir støtte for utskrifter med PostScript-emuleringsbehov eller støtte for PostScript-
flashskrift

HP UPD PCL 5

anbefales for generelle kontorutskrifter i Windows-miljøer

kompatibel med tidligere PCL-versjoner og eldre HP LaserJet-produkter

det beste valget for utskrifter fra tredjepartsprogrammer eller egendefinerte
programmer

det beste valget når du opererer i blandede miljøer som krever at produktet
angis som PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)

utviklet for bruk i Windows-miljøer i bedrifter for å bruke én driver med flere
produktmodeller

foretrekkes ved utskrifter til flere produktmodeller fra en mobil Windows-
datamaskin

HP UPD PCL 6

anbefales for utskrift i alle Windows-miljøer

gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og skriverfunksjonsstøtten
for de fleste brukere

utviklet for å fungere sammen med Windows Graphic Device Interface (GDI)
for best hastighet i Windows-miljøer

er kanskje ikke fullt ut kompatibel med tredjepartsprogrammer eller
egendefinerte programmer som er basert på PCL 5