HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Skrive ut flere sider per ark (Windows)

background image

Skrive ut flere sider per ark (Windows)

1.

Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av

programmet.

2.

Velg produktet, og klikk deretter på

Egenskaper eller Innstillinger.

3.

Klikk på kategorien Etterbehandling.

4.

Velg antallet sider per ark fra nedtrekkslisten

Sider per ark.

NOWW

Utskriftsoppgaver (Windows)

73

background image

5.

Velg riktige alternativer for Skriv ut

siderammer, Siderekkefølge og

Papirretning. Klikk på OK-knappen for å

lukke dialogboksen Dokumentegenskaper

6.

I dialogboksen Skriv ut klikker du på

knappen OK for å skrive ut jobben.

74

Kapittel 5 Skrive ut

NOWW