Pomoc usługi HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

Podręcznik użytkownika

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

Podręcznik użytkownika

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez

wcześniejszej pisemnej zgody jest

zabronione, z wyjątkiem przypadków

dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec

zmianie bez wcześniejszego

powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi

firmy HP są gwarancje wyrażone w formie

oświadczeń dołączonych do tych produktów

i usług. Żaden zapis w niniejszym

dokumencie nie może być interpretowany

jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie

ponowi żadnej odpowiedzialności za

jakiekolwiek braki techniczne lub błędy

redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Numer katalogowy: CF235-90919

Edition 2, 11/2012

Znaki towarowe

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

są znakami towarowymi firmy

Adobe Systems Incorporated.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi

firmy Apple Computer Inc. zarejestrowanymi

w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/

regionach. iPod jest znakiem towarowym

formy Apple Computer Inc. iPod służy do

kopiowania materiału dozwolonego lub na

zasadach określonych przez posiadacza

praw autorskich. Nie kradnij muzyki.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP

i Windows Vista® są znakami towarowymi

firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi

w Stanach Zjednoczonych.

UNIX

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym organizacji The Open Group.

background image

Spis treści

1 Wprowadzenie ................................................................................................................. 1

Porównanie urządzeń ............................................................................................................... 2
Widoki urządzenia .................................................................................................................. 4

Widok urządzenia z przodu od prawej strony ............................................................. 4
Widok urządzenia z przodu od lewej strony ................................................................ 5
Porty interfejsów ....................................................................................................... 6
Numer seryjny i numer modelu — położenie ................................................................ 7

Panel sterowania ..................................................................................................................... 8

Układ panelu sterowania ........................................................................................... 8
Pomoc panelu sterowania .......................................................................................... 9

Raporty urządzenia ................................................................................................................ 10

2 Podłączanie urządzenia i instalowanie oprogramowania ............................................... 11

Podłączanie urządzenia do komputera kablem USB i instalacja oprogramowania (Windows) ........ 12
Podłączanie urządzenia do sieci za pomocą kabla sieciowego i instalowanie oprogramowania
(Windows) ............................................................................................................................ 14

Konfiguracja adresu IP ............................................................................................. 14
Instalowanie oprogramowania ................................................................................. 15

Podłączanie urządzenia do komputera kablem USB i instalacja oprogramowania (Mac OS X) ....... 16
Podłączanie urządzenia do sieci za pomocą kabla sieciowego i instalacja oprogramowania
(Mac OS X) ........................................................................................................................... 18

Konfiguracja adresu IP ............................................................................................. 18
Instalowanie oprogramowania ................................................................................. 19

3 Podajniki i pojemniki wyjściowe ..................................................................................... 21

Obsługiwane formaty papieru ................................................................................................. 22
Obsługiwane rodzaje papieru ................................................................................................. 26
Konfiguracja podajników ........................................................................................................ 27

Konfigurowanie podajnika podczas ładowania papieru .............................................. 27
Konfigurowanie podajnika, aby pasował do ustawień zlecenia drukowania .................. 27
Konfigurowanie podajnika za pomocą panelu sterowania ........................................... 28

PLWW

iii

background image

Alternatywny tryb papieru firmowego ....................................................................................... 29
Podajnik 1 ............................................................................................................................ 30

Pojemność podajnika i orientacja papieru .................................................................. 30
Ładowanie podajnika 1 ........................................................................................... 31

Podajnik 2 i 3 ....................................................................................................................... 33

Pojemność podajnika i orientacja papieru .................................................................. 33
Ładowanie podajników 2 i 3 .................................................................................... 34

Podajniki o pojemności 500 arkuszy ........................................................................................ 36

Pojemność podajnika na 500 arkuszy i orientacja papieru .......................................... 36
Ładowanie podajnika na 500 arkuszy ....................................................................... 37

Podajnik o dużej pojemności na 3500 arkuszy ......................................................................... 39

Podajnik o dużej pojemności mieszczący 3500 arkuszy i orientacja papieru ................. 39
Ładowanie podajnika o dużej pojemności na 3500 arkuszy ........................................ 39

Używanie opcji odbioru papieru .............................................................................................. 41

Pojemnik wyjściowy ................................................................................................ 41

4 Części, materiały eksploatacyjne i akcesoria .................................................................. 43

Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych ................................................... 44
Polityka firmy HP odnośnie materiałów eksploatacyjnych innych producentów ............................... 45
Witryna sieci Web firmy HP dotycząca zapobieganiu fałszerstwom ............................................ 46
Drukowanie po osiągnięciu szacowanego końca okresu eksploatacji kasety z tonerem .................. 47
Włączanie i wyłączanie opcji Ustawienia poziomu bardzo niskiego w panelu sterowania ............. 48
Części do samodzielnej naprawy przez klienta ......................................................................... 50
Akcesoria .............................................................................................................................. 53
Kaseta z tonerem ................................................................................................................... 54

Widok kasety z tonerem .......................................................................................... 54
Informacje na temat kasety z tonerem ........................................................................ 55

Utylizacja kasety z tonerem ....................................................................... 55
Przechowywanie kaset z tonerem ............................................................... 55
Polityka firmy HP w stosunku do kaset z tonerem innych producentów ............ 55

Wymień kasetę z tonerem ........................................................................................ 56

5 Drukowanie ................................................................................................................... 59

Obsługiwane sterowniki druku (Windows) ................................................................................ 60

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 61

Tryby instalacji sterownika UPD ................................................................. 61

Zmiana ustawień zadania drukowania (Windows) ..................................................................... 62

Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu .................... 62
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................ 62
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ........................................................... 62

Zmiana ustawień zadania drukowania (Mac OS X) ................................................................... 63

iv

PLWW

background image

Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu .................... 63
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................ 63
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ........................................................... 63

Zadania drukowania w systemie Windows ............................................................................... 64

Używanie skrótu drukowania (Windows) ................................................................... 64
Tworzenie skrótu drukowania (Windows) ................................................................... 66
Automatyczne drukowanie po obu stronach (Windows) ............................................... 69
Ręczne drukowanie po obu stronach (Windows) ......................................................... 71
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Windows) ................................................ 73
Wybór orientacji strony (Windows) ........................................................................... 75
Wybór rodzaj papieru (Windows) ............................................................................ 77
Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze (Windows) ...................... 80
Skalowanie dokumentów do formatu papieru (Windows) ............................................. 83
Tworzenie broszur (Windows) .................................................................................. 85

Zadania drukowania w systemie Mac OS X .............................................................................. 87

Korzystanie ze wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X) .................................... 87
Tworzenie wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X) .......................................... 87
Automatyczne drukowanie na obu stronach (Mac OS X) .............................................. 87
Ręczne drukowanie na obu stronach (Mac OS X) ....................................................... 87
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Mac OS X) .............................................. 88
Wybór orientacji strony (Mac OS X) .......................................................................... 88
Wybór rodzaju papieru (Mac OS X). ........................................................................ 88
Drukowanie okładki (Mac OS X) ............................................................................... 89
Dopasowywanie dokumentu do wielkości strony (Mac OS X) ....................................... 89
Tworzenie broszur (Mac OS X) ................................................................................. 89

Dodatkowe zadania drukowania (system Windows) .................................................................. 91

Anulowanie zadania drukowania (Windows) ............................................................. 91
Wybór formatu papieru (Windows) ........................................................................... 91
Wybór niestandardowego formatu papieru (Windows) ............................................... 92
Drukowanie znaków wodnych (Windows) ................................................................. 92

Dodatkowe zadania drukowania (system Mac OS X) ................................................................. 93

Anulowanie zadania drukowania (Mac OS X) ............................................................ 93
Wybór formatu papieru (Mac OS X) ......................................................................... 93
Wybór niestandardowego formatu papieru (Mac OS X) .............................................. 93
Drukowanie znaków wodnych (Mac OS X) ................................................................ 94

Przechowywanie zadań drukowania w pamięci urządzenia ....................................................... 95

Tworzenie przechowywanego zadania (Windows) ..................................................... 95
Tworzenie przechowywanego zadania (Mac OS X) .................................................... 97
Drukowanie zapisanego zadania ............................................................................. 98
Usuwanie zapisanego zadania ................................................................................ 98

Dodawanie strony oddzielania zadań (Windows) .................................................................... 100

PLWW

v

background image

Korzystanie z usługi HP ePrint ............................................................................................... 101
Sterownik HP ePrint Mobile ................................................................................................... 102
Używanie narzędzia Apple AirPrint ....................................................................................... 103

Łączenie urządzenia z usługą AirPrint ..................................................................... 103
Znajdowanie nazwy AirPrint urządzenia ................................................................. 103
Drukowanie przy użyciu usługi AirPrint .................................................................... 104
Zmiana nazwy urządzenia AirPrint ......................................................................... 104
Rozwiązywanie problemów z usługą AirPrint ........................................................... 104

Używanie aplikacji HP Smart Print (Windows) ......................................................................... 106
Drukowanie za pomocą urządzenia USB easy-access .............................................................. 107

Drukowanie dokumentów z urządzenia USB easy-access ........................................... 108

6 Zarządzanie urządzeniem ............................................................................................ 109

Konfigurowanie ustawień sieci IP ........................................................................................... 110

Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki ..................................................... 110
Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych ......................................................... 110
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia ........... 110
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv6 z panelu sterowania urządzenia ........... 111

Wbudowany serwer internetowy HP ....................................................................................... 112

Uruchamianie wbudowanego serwera internetowego HP ........................................... 112
Wbudowany serwer internetowy firmy HP — funkcje ................................................. 113

Karta Informacje .................................................................................... 113
Karta Ogólne ........................................................................................ 114
Karta Drukuj .......................................................................................... 115
Karta Rozwiązywanie problemów ............................................................ 115
Karta Zabezpieczenia ............................................................................ 115
Karta Usługi sieci Web HP ...................................................................... 116
Karta Praca w sieci ................................................................................ 116
Lista Inne łącza ...................................................................................... 116

Narzędzie HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................... 117

Otwieranie aplikacji HP Utility ................................................................................ 117
Funkcje HP Utility .................................................................................................. 117

Korzystanie z oprogramowania HP Web Jetadmin ................................................................... 119
Ustawienia ekonomiczne ...................................................................................................... 120

Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode ...................................................... 120
Optymalizacja pod względem szybkości lub zużycia energii ..................................... 120
Konfiguracja trybu uśpienia .................................................................................... 121
Ustawianie harmonogramu uśpienia ........................................................................ 121

Funkcje zabezpieczające urządzenia ..................................................................................... 123

Oświadczenia o bezpieczeństwie ........................................................................... 123
IPsec .................................................................................................................... 123

vi

PLWW

background image

Logowanie do urządzenia ...................................................................................... 123
Przypisanie hasła systemu ...................................................................................... 123
Obsługa szyfrowania: Bezpieczne wysokowydajne dyski twarde firmy HP .................. 124
Blokowanie klatki formatyzatora ............................................................................. 124

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia .......................................................... 125

7 Rozwiązywanie problemów ......................................................................................... 127

Lista kontrolna rozwiązywania problemów .............................................................................. 128
Czynniki wpływające na wydajność urządzenia ..................................................................... 130
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych ..................................................................... 131
Pomoc panelu sterowania ..................................................................................................... 132
Papier jest podawany nieprawidłowo lub zacina się ................................................................ 133

Urządzenie nie pobiera papieru ............................................................................. 133
Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru ............................................................... 133
Zapobieganie zacięciom papieru ........................................................................... 134

Usuwanie zacięcia ............................................................................................................... 135

Miejsca zacięć papieru ......................................................................................... 135
Automatyczna nawigacja dla usuwania zacięć ........................................................ 135
Usuwanie zacięć w obszarze pojemnika wyjściowego .............................................. 136
Usuwanie zacięć w podajniku 1 ............................................................................. 136
Usuwanie zacięć w podajniku 2 i 3 ........................................................................ 137
Usuwanie zacięć papieru w podajniku na 500 arkuszy ............................................. 139
Usuwanie zacięć papieru w podajniku o dużej pojemności na 3500 arkuszy .............. 141
Usuwanie zacięć w obszarze kasety z tonerem ........................................................ 144
Usuwanie zacięć z utrwalacza ............................................................................... 146
Usuwanie zacięć papieru w obszarze dupleksera ..................................................... 149

Zmiana sposobu usuwania zacięć .......................................................................................... 150
Poprawianie jakości druku .................................................................................................... 151

Drukowanie dokumentu z innego programu ............................................................. 151
Określanie ustawienia typu papieru dla zlecenia druku ............................................. 151

Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows) ................................. 151
Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Mac OS X) ................................ 151

Sprawdzanie stanu kasety z tonerem ....................................................................... 152
Drukowanie strony czyszczącej .............................................................................. 153
Wizualne sprawdzenie kasety z tonerem ................................................................. 153
Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania ........................................................ 153

Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP ............ 153
Sprawdzanie środowiska pracy ............................................................... 154

Sprawdź ustawienia trybu EconoMode .................................................................... 154
Używanie innego sterownika druku ......................................................................... 155
Ustawianie wyrównania poszczególnych podajników papieru ................................... 156

PLWW

vii

background image

Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione ....................................................... 157

Urządzenie nie drukuje .......................................................................................... 157
Urządzenie drukuje bardzo wolno. ......................................................................... 158

Rozwiązywanie problemów z drukiem z urządzenia USB ......................................................... 159

Po podłączeniu urządzenia USB nie jest wyświetlane menu Pobierz z USB .................. 159
Urządzenie nie drukuje plików z urządzenia USB ..................................................... 160
Pliku, który chcesz wydrukować, nie ma w menu Pobierz z USB ................................. 160

Rozwiązywanie ogólnych problemów z połączeniem USB ........................................................ 161
Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową ................................................................... 162

Urządzenie jest źle podłączone fizycznie ................................................................ 162
Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia ...................................................... 162
Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem ............................................... 163
Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla komunikacji
z siecią ................................................................................................................ 163
Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością .................................. 163
Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane ................................ 163
Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne ......................... 163

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows .................... 164

Sterownik druku nie jest widoczny w folderze Drukarki .............................................. 164
Podczas instalowania oprogramowania został wyświetlony komunikat o błędzie .......... 164
Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje .................................................. 164

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem w systemie Mac OS X .................................... 166

Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Drukarki i faksy lub Drukarki
i skanery .............................................................................................................. 166
Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia ......................... 166
Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie
pojawia się na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery ....................................... 166

Usuwanie oprogramowania (Windows) .................................................................................. 168
Usuwanie zadania drukowania (Mac OS X) ............................................................................ 169

Indeks .............................................................................................................................. 171

viii

PLWW