HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Witryna sieci Web firmy HP dotycząca zapobieganiu fałszerstwom

background image

Witryna sieci Web firmy HP dotycząca
zapobieganiu fałszerstwom

Przejdź do witryny

www.hp.com/go/anticounterfeit

, jeśli po zainstalowaniu kasety z tonerem HP na

panelu sterowania zostanie wyświetlona informacja, że nie jest ona oryginalna. Firma HP pomoże

ustalić, czy kaseta jest oryginalnym produktem firmy HP, i podjąć kroki zmierzające do rozwiązania

problemu.

Kaseta z tonerem może nie być oryginalnym produktem firmy HP, jeśli występują następujące objawy:

Strona stanu materiałów wskazuje, że zainstalowano materiały producenta innego niż HP.

Kaseta z tonerem jest źródłem wielu problemów.

Kaseta wygląda inaczej niż zazwyczaj (na przykład opakowanie różni się od oryginalnego

opakowania firmy HP).

46

Rozdział 4 Części, materiały eksploatacyjne i akcesoria

PLWW

background image

Drukowanie po osiągnięciu szacowanego końca
okresu eksploatacji kasety z tonerem

Mało <materiał>

Ten komunikat jest wyświetlany gdy kończy się okres
eksploatacji materiały eksploatacyjnego.

Bardzo mało <materiału>

Ten komunikat jest wyświetlany gdy skończył się okres
eksploatacji materiały eksploatacyjnego. Korzystanie
z materiału eksploatacyjnego, którego żywotność dobiegła
końca, może spowodować gorszą jakość wydruków.

PLWW