HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Mac OS X)

background image

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Mac OS X)

1.

Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.

2.

W menu Drukarka wybierz to urządzenie.

3.

Domyślnie sterownik druku wyświetla menu Copies & Pages (Kopie i strony). Otwórz listę

rozwijaną i wybierz menu Layout (Układ).

4.

Z listy rozwijanej Pages per sheet (Stron na arkuszu) wybierz liczbę stron, które chcesz

drukować na arkuszu.

5.

W obszarze Layout Direction (Kierunek układu) wybierz kolejność i rozmieszczenie stron

na arkuszu.

6.

W menu Obramowanie wybierz typ obramowania, jaki ma być drukowany wokół każdej

strony na arkuszu.

7.

Kliknij przycisk Drukuj.