HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Skalowanie dokumentów do formatu papieru (Windows)

background image

Skalowanie dokumentów do formatu papieru (Windows)

1.

W programie wybierz opcję Drukuj.

2.

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij

przycisk Właściwości lub Preferencje.

3.

Kliknij kartę Efekty.

PLWW

Zadania drukowania w systemie Windows

83

background image

4.

Wybierz opcję Drukuj dokument na,

a następnie wybierz format z listy rozwijanej.

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno

dialogowe Właściwości dokumentu.

5.

W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk

OK, aby wydrukować zadanie.

84

Rozdział 5 Drukowanie

PLWW