HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Tworzenie broszur (Windows)

background image

Tworzenie broszur (Windows)

1.

W programie wybierz opcję Drukuj.

2.

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij

przycisk Właściwości lub Preferencje.

3.

Kliknij kartę Wykończenie.

4.

Zaznacz pole wyboru Drukuj na obu

stronach.

PLWW

Zadania drukowania w systemie Windows

85

background image

5.

Na liście rozwijanej Wygląd broszury

kliknij opcję Bindowanie z lewej strony

lub Bindowanie z prawej strony. Opcja

Stron na arkuszu zostanie automatycznie

zastąpiona opcją 2 strony na arkuszu.

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno

dialogowe Właściwości dokumentu.

6.

W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk

OK, aby wydrukować zadanie.

86

Rozdział 5 Drukowanie

PLWW