HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Używanie skrótu drukowania (Windows)

background image

Używanie skrótu drukowania (Windows)

1.

W programie wybierz opcję Drukuj.

2.

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij

przycisk Właściwości lub Preferencje.

3.

Kliknij kartę Skróty klawiszowe.

64

Rozdział 5 Drukowanie

PLWW

background image

4.

Wybierz jeden ze skrótów. Kliknij przycisk

OK, aby zamknąć okno dialogowe

Właściwości dokumentu.

UWAGA:

Po wybraniu skrótu zmienią się

odpowiednie ustawienia na innych kartach

sterownika druku.

5.

W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk

OK, aby wydrukować zadanie.

PLWW

Zadania drukowania w systemie Windows

65