HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Wybór rodzaj papieru (Windows)

background image

Wybór rodzaj papieru (Windows)

1.

W programie wybierz opcję Drukuj.

2.

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij

przycisk Właściwości lub Preferencje.

3.

Kliknij kartę Papier/Jakość.

4.

Na liście rozwijanej Rodzaj papieru kliknij

opcję Więcej....

PLWW

Zadania drukowania w systemie Windows

77

background image

5.

Rozwiń listę opcji Rodzaj:.

6.

Rozwiń kategorię rodzajów papieru, która

najlepiej opisuje wykorzystywany papier.

78

Rozdział 5 Drukowanie

PLWW

background image

7.

Wybierz rodzaj używanego papieru,

a następnie kliknij przycisk OK.

8.

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno

dialogowe Właściwości dokumentu. W

oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk

OK, aby wydrukować zadanie.

PLWW

Zadania drukowania w systemie Windows

79