HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Instalowanie oprogramowania

background image

Instalowanie oprogramowania

1.

Zamknij wszystkie programy w komputerze.

2.

Zainstaluj oprogramowanie urządzenia z dysku CD.

3.

Puknij ikonę urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

4.

Po ukończeniu instalacji puknij przycisk Close (Zamknij).

UWAGA:

Wykonaj poniższe kroki po instalacji oprogramowania systemu drukowania tylko

w przypadku, gdy nie dodano drukarki w czasie pracy instalatora.

5.

W komputerze otwórz menu Apple , puknij menu System Preferences (Preferencje
systemowe)
, a następnie puknij ikonę Print & Fax (Drukowanie i faks) (OS X v10.5

i 10.6) lub ikonę Drukuj i skanuj (OS X v10.7).

6.

Puknij symbol plus (+).

7.

Do połączenia sieciowego użyj opcji Bonjour (domyślna wyszukiwarka) lub lub Drukowanie IP.

UWAGA:

Bonjour to najłatwiejsza i najlepsza metoda, jeśli urządzenie jest zainstalowane

w sieci lokalnej.

Drukowanie IP musi być użyte do zainstalowania drukarki w innej sieci.

PLWW

Podłączanie urządzenia do sieci za pomocą kabla sieciowego i instalacja oprogramowania

(Mac OS X)

19

background image

Jeśli korzystasz z opcji Bonjour, wykonaj następujące kroki:

a. Puknij zakładkę Domyślna przeglądarka.

b. Wybierz produkt z listy. Oprogramowanie sprawdza, czy urządzenie jest podłączone do

sieci. Pole Drukuj używając jest automatycznie zapełnione poprawnym PPD urządzenia.

UWAGA:

Jeśli w sieci znajduje się więcej urządzeń, wydrukuj stronę konfiguracji

i dopasuj Nazwę drukarki Bonjour do nazwy na liście, aby zidentyfikować instalowane

urządzenie.

UWAGA:

Jeśli urządzenie nie pojawia się na liście sprawdź, czy urządzenie jest

włączone i połączone z siecią, a następnie wyłącz i ponownie włącz urządzenie. Jeśli PPD

urządzenia nie znajduje się na liście rozwijanej Drukuj używając, wyłącz i ponownie

uruchom komputer i uruchom ponownie proces konfiguracji.

c.

Kliknij przycisk Dodaj, aby rozpocząć proces konfiguracji.

Jeśli korzystasz z metody Drukowanie IP, wykonaj następujące kroki:

a. Kliknij kartę Drukarka IP.

b. Wybierz opcję HP Jet Direct – Gniazdo z listy rozwijanej Protokół. Jest to zalecane

ustawienie dla urządzeń HP.

c.

Wpisz adres IP w polu Adres na ekranie dodawania drukarek

d. Pola Nazwa, Lokalizacja i Drukuj używając zapełniają się automatycznie. Jeśli PPD

urządzenia nie znajduje się w polu Drukuj używając, wyłącz i ponownie uruchom

komputer, a następnie ponownie uruchom proces konfiguracji.

20

Rozdział 2 Podłączanie urządzenia i instalowanie oprogramowania

PLWW