HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Konfiguracja adresu IP

background image

Konfiguracja adresu IP

1.

Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia

widoczny jest komunikat Gotowe.

2.

Podłącz kabel sieciowy do urządzenia i do gniazda sieciowego.

3.

Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie sieć rozpozna urządzenie i przypisze mu

adres IP lub nazwę hosta.

4.

Aby zidentyfikować adres IP urządzenia lub nazwę hosta, na panelu sterowania naciśnij przycisk

Strona główna , otwórz menu Jak się połączyć, a następnie wybierz opcję Adres
sieciowy
.

Adres IP lub nazwę hosta możesz też znaleźć, drukując stronę konfiguracji.

a. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna .

b. Otwórz następujące menu:

Administracja

Raporty

Strony konfiguracji i stanu

c.

Wybierz opcję Strona konfiguracji.

d. Przewiń do opcji Drukowanie, a następnie naciśnij przycisk OK.

18

Rozdział 2 Podłączanie urządzenia i instalowanie oprogramowania

PLWW

background image

e. Znajdź adres IP na stronie Jetdirect.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1

5.

IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, należy ręcznie

skonfigurować adres IP. W przeciwnym razie sieć została skonfigurowana pomyślnie.

IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, urządzenie powinno być gotowe do pracy. W

przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.