HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Instalowanie oprogramowania

background image

Instalowanie oprogramowania

1.

Zamknij wszystkie programy w komputerze.

2.

Zainstaluj oprogramowanie urządzenia z dysku CD.

3.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4.

W oknie wyświetlonego monitu zaznacz opcję Podłącz przez sieć przewodową.

5.

Z listy dostępnych urządzeń wybierz to, które ma właściwy adres IP. Jeśli urządzenia nie ma na

liście, wpisz ręcznie adres IP urządzenia, nazwę hosta lub adres fizyczny.

6.

Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ bądź kliknij przycisk Więcej opcji, aby

zainstalować dodatkowe oprogramowanie lub skonfigurować podstawowe funkcje dystrybucji

cyfrowej.

7.

Wydrukuj stronę z jakiegokolwiek programu, aby upewnić się, że oprogramowanie zostało

poprawnie zainstalowane.

PLWW

Podłączanie urządzenia do sieci za pomocą kabla sieciowego i instalowanie oprogramowania

(Windows)

15