HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Konfigurowanie podajnika za pomocą panelu sterowania

background image

Konfigurowanie podajnika za pomocą panelu sterowania

Można również skonfigurować podajniki dla rodzaju i formatu bez wyświetlania monitu urządzenia.

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna .

2.

Otwórz menu Podajniki.

3.

Wybierz ustawienie formatu lub rodzaju papieru dla podajnika, który chcesz skonfigurować,

a następnie naciśnij przycisk OK.

4.

Wybierz format lub rodzaj papieru z listy opcji, a następnie naciśnij przycisk OK.

28

Rozdział 3 Podajniki i pojemniki wyjściowe

PLWW