HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Pojemność podajnika na 500 arkuszy i orientacja papieru

background image

Pojemność podajnika na 500 arkuszy i orientacja papieru

Aby uniknąć zacięć, nie należy przepełniać podajników. Górna krawędź stosu powinna znajdować

się poniżej wskaźnika pełnego podajnika. Papier krótki/wąski i ciężki/błyszczący należy ładować do

wysokości poniżej połowy względem wskaźnika pełnego podajnika.

Tabela 3-7

Pojemność podajnika na 500 arkuszy

Typ papieru

Charakterystyka techniczna

Ilość

Papier

Zakres:

Od 60 g/m

2

do 130 g/m

2

Odpowiednik stosu 500 arkuszy papieru
o gramaturze 75 g/m

2

Tabela 3-8

Orientacja papieru w podajniku na 500 arkuszy

Drukowanie jednostronne

Automatyczne drukowanie
dwustronne i tryb alternatywnego
papieru firmowego

Koperty

Drukiem w dół

Górna krawędź skierowana ku przodowi
podajnika

2

3

Drukiem w górę

Dolna krawędź skierowana ku przodowi
podajnika

2

3

Koperty należy drukować wyłącznie
z podajnika 1.

36

Rozdział 3 Podajniki i pojemniki wyjściowe

PLWW