HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Pomoc panelu sterowania

background image

Pomoc panelu sterowania

Urządzenie posiada wbudowany system pomocy, wyjaśniający sposób użycia każdego ekranu. Aby
otworzyć system pomocy, naciśnij przycisk Pomoc na panelu sterowania.

W przypadku niektórych ekranów uruchomienie pomocy powoduje otwarcie ogólnego menu,

umożliwiającego wyszukanie określonych tematów. Elementy struktury menu można przeglądać za

pomocą przycisków strzałek na panelu sterowania.

W przypadku ekranów zawierających ustawienia dla poszczególnych zadań, pomoc otwiera temat

zawierający wyjaśnienie opcji dla tego ekranu.

132

Rozdział 7 Rozwiązywanie problemów

PLWW