HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Usuwanie zacięć z utrwalacza

background image

Wyjmij kasetę z tonerem.

OSTROŻNIE:

Aby zapobiec uszkodzeniu

kasety z tonerem, nie należy wystawiać jej na

działanie światła na dłużej niż kilka minut.

2

3

144

Rozdział 7 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

4.

Pociągnij zieloną wypustkę w dół, aby

otworzyć metalową płytkę wewnątrz

urządzenia.

5.

Powoli wyciągnij papier z urządzenia.

Uważaj, aby nie rozerwać papieru.

OSTROŻNIE:

Unikaj rozsypywania tonera.

Użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki, aby

usunąć toner, który mógł się rozsypać

w urządzeniu. Jeśli do wnętrza urządzenia

dostał się toner, mogą występować

przejściowe problemy z jakością druku. Po

wydrukowaniu kilku stron toner powinien

zostać usunięty ze ścieżki papieru. W

przypadku wysypania tonera na ubranie

zetrzeć go suchą ściereczką, a następnie

wypłukać ubranie w zimnej wodzie. (Gorąca

woda utrwala toner w tkaninie).

PLWW

Usuwanie zacięcia

145

background image

6.

Wymień kasetę z tonerem.

2

3

7.

Zamknij drzwiczki kasety.

2

3

Usuwanie zacięć z utrwalacza

1.

Otwórz drzwiczki utrwalacza po lewej stronie

urządzenia.

OSTROŻNIE:

Utrwalacz może być gorący

w czasie korzystania z produktu.

146

Rozdział 7 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

2.

Popchnij w dół zieloną wypustkę, aby

otworzyć pokrywę drzwiczek dostępowych

utrwalacza.

3.

Wyjmij papier z utrwalacza.

PLWW

Usuwanie zacięcia

147

background image

4.

Zamknij pokrywę drzwiczek dostępowych

utrwalacza.

5.

Zamknij drzwiczki utrwalacza.

148

Rozdział 7 Rozwiązywanie problemów

PLWW