HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - IPsec

background image

IPsec

IPsec jest zbiorem protokołów odpowiedzialnych za sterowanie ruchem do i z urządzenia w sieci

opartej o protokół IP. IPsec umożliwia uwierzytelnianie metodą host-do-hosta, zapewnia spójność

danych i szyfrowanie komunikacji w sieci.

W przypadku urządzeń podłączonych do sieci i wykorzystujących serwer druku HP Jetdirect możliwe

jest skonfigurowanie ustawień IPsec za pomocą karty Praca w sieci we wbudowanym serwerze

internetowym HP.