HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv6 z panelu sterowania urządzenia

background image

Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv6 z panelu sterowania
urządzenia

Użyj menu Administracja na panelu sterowania, aby ręcznie ustawić adres IPv6.

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna .

2.

Aby włączyć ręczną konfigurację, otwórz kolejno wszystkie następujące menu:

Administracja

Ustawienia sieciowe

Menu Jetdirect

TCP/IP

Ustawienia protokołu IPV6

Adres

Ustawienia ręczne

Włącz

Wybierz opcję Włączony, a następnie naciśnij przycisk OK.

3.

Wybierz opcję Adres i naciśnij przycisk OK, aby otworzyć klawiaturę.

4.

Wprowadź adres za pomocą klawiatury.

5.

Naciśnij przycisk OK.

PLWW

Konfigurowanie ustawień sieci IP

111