HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Konfiguracja trybu uśpienia

background image

Konfiguracja trybu uśpienia

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna .

2.

Otwórz wszystkie następujące menu:

Administracja

Ustawienia ogólne

Ustawienia energii

Ustawienia czasomierza uśpienia

3.

Otwórz menu Tryb uśpienia/wyłącz automatycznie po, a następnie użyj klawiatury, aby

ustawić odpowiedni czas. Naciśnij przycisk OK.

4.

Otwórz menu Czasomierz trybu uśpienia/automatycznego wyłączania i wybierz

opcję Włączony. Naciśnij przycisk OK.

UWAGA:

Domyślny czas przejścia w tryb uśpienia to 45 min.

UWAGA:

Gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, dioda przycisku zasilania miga.