HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Ustawianie harmonogramu uśpienia

background image

Ustawianie harmonogramu uśpienia

UWAGA:

Przed użyciem funkcji Harmonogram uśpienia należy skonfigurować ustawienia daty

i godziny.

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna .

2.

Otwórz kolejno następujące menu:

Administracja

Ustawienia ogólne

Ustawienia daty/godziny

3.

Otwórz menu Format daty/godziny i skonfiguruj następujące ustawienia:

Format daty

Format godziny

4.

Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK.

5.

Otwórz menu Data/godzina i skonfiguruj następujące ustawienia:

Data

Godzina

Strefa czasowa

PLWW

Ustawienia ekonomiczne

121

background image

Jeśli urządzenie działa na obszarze, gdzie stosowany jest czas letni, zaznacz pole Dostosuj do

zmiany czasu na letni.

6.

Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK.

7.

Naciśnij przycisk ze strzałką do tyłu, aby powrócić do ekranu Administracja.

8.

Otwórz kolejno następujące menu:

Ustawienia ogólne

Ustawienia energii

Harmonogram uśpienia

9.

Wybierz opcję Add (Dodaj) i typ zdarzenia do zaplanowania: Budzenie lub Tryb uśpienia.

10.

Skonfiguruj następujące ustawienia:

Godzina

Dni zdarzenia

11.

Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK.

122

Rozdział 6 Zarządzanie urządzeniem

PLWW