HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Karta Praca w sieci

background image

Karta Praca w sieci

Karta Praca w sieci umożliwia konfigurację i zabezpieczenie ustawień sieci urządzenia, gdy jest

ono podłączone do sieci opartej na protokole IP. Karta nie jest wyświetlana, jeśli urządzenie zostanie

podłączone do sieci innego typu.