Ajutor HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

Ghidul utilizatorului

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

Ghidul utilizatorului

background image

Drepturi de autor şi licenţă

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea

fără permisiunea prealabilă în scris sunt

interzise, cu excepţia permisiunilor acordate

prin legile drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi

modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi

serviciile HP sunt cele stabilite în declaraţiile

exprese de garanţie, care însoţesc aceste

produse şi servicii. Nici o prevedere a

prezentului document nu poate fi

interpretată drept garanţie suplimentară.

Compania HP nu va răspunde pentru nici o

omisiune sau eroare tehnică sau editorială

din prezentul document.

Cod produs: CF235-90921

Edition 2, 11/2012

Recunoaşterea mărcilor comerciale

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

şi

PostScript

®

sunt mărci comerciale ale Adobe

Systems Incorporated.

Apple şi sigla Apple sunt mărci comerciale

ale Apple Computer, Inc., înregistrate în

SUA şi în alte ţări/regiuni. iPod este o

marcă comercială a Apple Computer, Inc.

iPod este numai pentru copiere legală sau

autorizată de deţinătorul de drept. Nu furaţi

muzică.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® şi

Windows Vista® sunt mărci comerciale

înregistrate ale Microsoft Corporation în

SUA.

UNIX

®

este o marcă comercială înregistrată

a The Open Group.

background image

Cuprins

1 Prezentarea produsului .................................................................................................... 1

Comparaţia produselor ............................................................................................................. 2
Vederile produsului .................................................................................................................. 4

Vedere din dreapta-faţă a produsului ........................................................................... 4
Vedere din stânga-faţă a produsului ............................................................................ 5
Porturi de interfaţă ..................................................................................................... 6
Amplasarea numărului de serie şi a numărului de model ................................................ 7

Panoul de control ..................................................................................................................... 8

Aspectul panoului de control ...................................................................................... 8
Ajutor pe panoul de control ........................................................................................ 9

Rapoartele produsului ............................................................................................................. 10

2 Conectarea produsului şi instalarea software-ului ........................................................... 11

Conectarea produsului la un computer utilizând un cablu USB şi instalarea software-ului
(Windows) ............................................................................................................................ 12
Conectarea produsului la o reţea utilizând un cablu de reţea şi instalarea software-ului (Windows) . 14

Configurarea adresei IP ........................................................................................... 14
Instalarea software-ului ............................................................................................ 15

Conectarea produsului la un computer prin utilizarea unui cablu USB şi instalarea software-ului
(Mac OS X) ........................................................................................................................... 16
Conectarea produsului la o reţea prin utilizarea unui cablu de reţea şi instalarea software-ului
(Mac OS X) ........................................................................................................................... 18

Configurarea adresei IP ........................................................................................... 18
Instalarea software-ului ............................................................................................ 19

3 Tăvile de alimentare şi sertarele de ieşire ....................................................................... 21

Dimensiunile de hârtie acceptate .............................................................................................. 22
Tipurile de hârtie acceptate ..................................................................................................... 26
Configurarea tăvilor ............................................................................................................... 27

Configurarea unei tăvi când încărcaţi hârtie ............................................................... 27
Configurarea unei tăvi pentru a coincide cu setările operaţiei de imprimare ................... 27
Configurarea unei tăvi utilizând panoul de control ...................................................... 28

ROWW

iii

background image

Modul Hârtie cu antet alternativ ............................................................................................... 29
Tava 1 .................................................................................................................................. 30

Capacitatea tăvii şi orientarea hârtiei ........................................................................ 30
Încărcarea tăvii 1 .................................................................................................... 31

Tava 2 şi tava 3 ..................................................................................................................... 33

Capacitatea tăvii şi orientarea hârtiei ........................................................................ 33
Încărcarea tăvii 2 şi a tăvii 3 .................................................................................... 34

Tăvi de 500 de coli ................................................................................................................ 36

Capacitatea şi orientarea hârtiei pentru tava de 500 de coli ........................................ 36
Încărcarea tăvilor de 500 de coli .............................................................................. 37

Tavă de mare capacitate de 3.500 de coli ............................................................................... 39

Capacitatea de intrare şi orientarea hârtiei pentru tava de mare capacitate, de 3.500
de coli ................................................................................................................... 39
Încărcarea tăvii de mare capacitate, de 3.500 de coli ................................................ 39

Utilizarea opţiunilor de ieşire a hârtiei ...................................................................................... 41

Sertarul de ieşire ..................................................................................................... 41

4 Componente, consumabile şi accesorii ............................................................................ 43

Comanda pieselor de schimb, accesoriilor şi consumabilelor ....................................................... 44
Politica HP cu privire la consumabilele non-HP ........................................................................... 45
Site-ul Web HP de combatere a contrafacerii ............................................................................ 46
Imprimarea când un cartuş de toner ajunge la sfârşitul duratei de viaţă estimate ............................ 47
Activaţi sau dezactivaţi opţiunile Setări Foarte scăzut de la panoul de control ............................... 48
Componente care pot fi reparate de client ................................................................................ 49
Accesorii ............................................................................................................................... 52
Cartuşul de toner ................................................................................................................... 53

Vizualizarea cartuşului de toner ................................................................................ 53
Informaţii despre cartuşul de toner ............................................................................. 54

Reciclarea cartuşului de toner .................................................................... 54
Depozitarea cartuşelor de toner ................................................................. 54
Politica HP referitoare la cartuşele de toner non-HP ....................................... 54

Înlocuirea cartuşului de toner .................................................................................... 55

5 Imprimarea .................................................................................................................... 59

Drivere de imprimare acceptate (Windows) .............................................................................. 60

Driver universal de tipărire HP (UPD) ......................................................................... 60

Moduri de instalare UPD ........................................................................... 61

Modificarea setărilor operaţiilor de imprimare (Windows) .......................................................... 62

Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului
software ................................................................................................................. 62
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................... 62

iv

ROWW

background image

Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................ 62

Modificarea setărilor operaţiilor de imprimare (Mac OS X) ......................................................... 63

Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului
software ................................................................................................................. 63
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................... 63
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................ 63

Activităţi de imprimare (Windows) ........................................................................................... 64

Utilizarea unei comenzi rapide de imprimare (Windows) ............................................. 64
Crearea de comenzi rapide pentru imprimare (Windows) ............................................ 66
Imprimarea automată pe ambele feţe (Windows) ........................................................ 69
Imprimarea manuală pe ambele feţe (Windows) ......................................................... 71
Imprimarea mai multor pagini pe coală (Windows) ..................................................... 73
Selectarea orientării paginii (Windows) ..................................................................... 75
Selectarea tipului de hârtie (Windows) ...................................................................... 77
Imprimarea primei sau ultimei pagini pe un tip de hârtie diferit (Windows) .................... 80
Scalarea unui document pentru a se încadra în dimensiunile paginii (Windows) ............. 83
Crearea unei broşuri (Windows) ............................................................................... 85

Activităţi de imprimare (Mac OS X) .......................................................................................... 87

Utilizarea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X) ................................................ 87
Crearea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X) .................................................. 87
Imprimarea automată pe ambele feţe (Mac OS X) ....................................................... 87
Imprimarea manuală pe ambele feţe (Mac OS X) ........................................................ 87
Imprimarea mai multor pagini pe coală (Mac OS X) .................................................... 88
Selectarea orientării paginii (Mac OS X) .................................................................... 88
Selectarea tipului de hârtie (Mac OS X) ..................................................................... 88
Imprimarea unei coperţi (Mac OS X) ......................................................................... 89
Scalarea unui document pentru a se încadra în dimensiunile paginii (Mac OS X) ............ 89
Crearea unei broşuri (Mac OS X) .............................................................................. 89

Activităţi de imprimare suplimentare (Windows) ........................................................................ 91

Anularea unei operaţii de imprimare (Windows) ......................................................... 91
Selectarea dimensiunii hârtiei (Windows) ................................................................... 91
Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Windows) ...................................... 92
Imprimarea filigranelor (Windows) ............................................................................ 92

Activităţi de imprimare suplimentare (Mac OS X) ....................................................................... 93

Anularea unei operaţii de imprimare (Mac OS X) ....................................................... 93
Selectarea dimensiunii hârtiei (Mac OS X) ................................................................. 93
Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Mac OS X) ..................................... 93
Imprimarea filigranelor (Mac OS X) ........................................................................... 94

Stocarea operaţiilor de imprimare pe produs ............................................................................ 95

Crearea unei operaţii stocate (Windows) ................................................................... 95
Crearea unei operaţii stocate (Mac OS X) .................................................................. 97

ROWW

v

background image

Imprimarea unei operaţii stocate ............................................................................... 98
Ştergerea unei operaţii stocate ................................................................................. 98

Adăugarea unei pagini de separare a operaţiilor (Windows) .................................................... 100
Utilizarea serviciului HP ePrint ............................................................................................... 101
Utilizarea driverului HP ePrint Mobile ..................................................................................... 102
Utilizarea Apple AirPrint ....................................................................................................... 103

Conectarea produsului la AirPrint ............................................................................ 103
Găsirea numelui AirPrint pentru produs .................................................................... 103
Imprimarea de la AirPrint ....................................................................................... 104
Modificarea numelui de produs AirPrint ................................................................... 104
Rezolvarea problemelor echipamentului AirPrint ........................................................ 104

Utilizarea HP Smart Print (Windows) ...................................................................................... 106
Utilizarea imprimării cu acces simplu la USB ........................................................................... 107

Imprimarea documentelor prin acces simplu la USB ................................................... 108

6 Gestionarea produsului ................................................................................................ 109

Configurarea setărilor de reţea IP .......................................................................................... 110

Denegarea partajării imprimantei ........................................................................... 110
Vizualizarea sau modificare setărilor de reţea .......................................................... 110
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv4 de la panoul de control .................. 110
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv6 de la panoul de control .................. 111

Serverul Web încorporat HP .................................................................................................. 112

Deschiderea serverului Web încorporat HP .............................................................. 112
Caracteristicile serverului Web încorporat HP ........................................................... 113

Fila Informaţii ........................................................................................ 113
Fila General .......................................................................................... 113
Fila Imprimare ....................................................................................... 114
Fila Depanare ........................................................................................ 115
Fila Securitate ........................................................................................ 115
Fila Servicii Web HP .............................................................................. 116
Fila Reţea .............................................................................................. 116
Lista Alte legături .................................................................................... 116

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 117

Deschiderea HP Utility ........................................................................................... 117
Caracteristicile HP Utility ........................................................................................ 117

Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin ............................................................................... 119
Setări pentru economie ......................................................................................................... 120

Imprimarea cu Modul economie de energie ............................................................. 120
Optimizarea vitezei sau a utilizării energiei ............................................................. 120
Setarea modului de hibernare ................................................................................. 121
Setarea programului de oprire ................................................................................ 121

vi

ROWW

background image

Funcţiile de securitate ale produsului ...................................................................................... 123

Declaraţii de securitate .......................................................................................... 123
IP Security (Sistem de securitate pentru IP) ................................................................ 123
Conectarea la produs ............................................................................................ 123
Atribuirea unei parole de sistem .............................................................................. 123
Suport pentru criptare: Hard discuri securizate HP de înaltă performanţă ..................... 124
Blocarea compartimentului formatorului ................................................................... 124

Actualizarea firmware-ului produsului ..................................................................................... 125

7 Rezolvarea problemelor ............................................................................................... 127

Lista de verificare pentru rezolvarea problemelor ..................................................................... 128
Factori care afectează performanţa produsului ........................................................................ 130
Restabilirea setărilor prestabilite din fabrică ............................................................................ 131
Ajutor pe panoul de control ................................................................................................... 132
Hârtia nu este alimentată corect sau se blochează ................................................................... 133

Produsul nu preia hârtie ......................................................................................... 133
Produsul preia mai multe coli de hârtie .................................................................... 133
Evitarea blocajelor de hârtie ................................................................................... 134

Rezolvarea blocajelor ........................................................................................................... 135

Locaţii ale blocajelor ............................................................................................. 135
Navigarea automată pentru îndepărtarea blocajelor ................................................. 135
Eliminarea blocajelor din zona sertarului de ieşire .................................................... 136
Eliminarea blocajelor din tava 1 ............................................................................. 136
Eliminarea blocajelor din tava 2 sau din tava 3 ........................................................ 137
Eliminarea blocajelor din tăvile de 500 de coli ......................................................... 139
Eliminarea blocajelor din tava de mare capacitate de 3.500 de coli ........................... 140
Eliminarea blocajelor din zona cartuşului de toner .................................................... 143
Eliminarea blocajelor din cuptor ............................................................................. 146
Eliminarea blocajelor din duplexor .......................................................................... 148

Schimbarea recuperării după un blocaj .................................................................................. 149
Îmbunătăţirea calităţii imprimării ............................................................................................ 150

Imprimarea din alt program software ....................................................................... 150
Stabilirea setărilor de tip de hârtie pentru lucrarea de imprimare ................................ 150

Verificarea setării tipului de hârtie (Windows) ........................................... 150
Verificarea setării tipului de hârtie (Mac OS X) .......................................... 150

Verificarea stării cartuşului de toner ......................................................................... 151
Imprimarea unei pagini de curăţare ........................................................................ 152
Inspectarea vizuală a cartuşului de toner ................................................................. 152
Verificarea hârtiei şi a mediului de imprimare ........................................................... 152

Utilizarea hârtiei care respectă specificaţiile HP ......................................... 152
Verificarea condiţiilor de mediu ............................................................... 153

ROWW

vii

background image

Verificarea setărilor EconoMode ............................................................................. 153
Încercarea altui driver de imprimare ........................................................................ 154
Setarea alinierii tăvilor individuale .......................................................................... 155

Produsul nu imprimă sau imprimă lent ..................................................................................... 156

Produsul nu imprimă .............................................................................................. 156
Produsul imprimă lent ............................................................................................ 157

Soluţionarea problemelor legate de imprimarea de pe un dispozitiv USB accesibil ...................... 158

Meniul Retrieve From USB (Preluare de pe USB) nu se deschide când introduceţi
unitatea flash USB ................................................................................................. 158
Fişierul nu se imprimă de pe unitatea flash USB ........................................................ 159
Fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi nu este afişat în meniul Preluare de pe USB .......... 159

Rezolvarea problemelor legate de conexiunea USB .................................................................. 160
Rezolvarea problemelor de reţea prin cablu ............................................................................ 161

Produsul are o conexiune fizică necorespunzătoare .................................................. 161
Computerul utilizează o adresă IP incorectă pentru produs ........................................ 161
Computerul nu poate să comunice cu produsul ......................................................... 162
Produsul utilizează setări de legătură şi duplex incorecte pentru reţea. ........................ 162
Programele software noi pot cauza probleme de compatibilitate ................................. 162
Computerul sau staţia de lucru poate fi configurată incorect ....................................... 162
Produsul este dezactivat sau alte setări de reţea sunt incorecte .................................... 162

Soluţionarea problemelor legate de software-ul produsului (Windows) ........................................ 163

Un driver de imprimare pentru produs nu este vizibil în dosarul Imprimantă ................. 163
În timpul instalării software-ului s-a afişat un mesaj de eroare ..................................... 163
Produsul este în modul Pregătit, dar nu imprimă nimic ............................................... 163

Soluţionarea problemelor legate de software-ul produsului (Mac OS X) ....................................... 165

Numele produsului nu apare în lista de produse din lista Imprimare şi fax sau lista
Imprimare şi scanare ............................................................................................. 165
O operaţie de imprimare nu a fost trimisă la produsul dorit ........................................ 165
În cazul conectării cu un cablu USB, produsul nu apare în lista Imprimare şi fax sau în
lista Imprimare şi scanare după ce este selectat driverul ............................................. 165

Dezinstalarea software-ului (Windows) ................................................................................... 167
Dezinstalarea driverului de imprimare (Mac OS X) ................................................................... 168

Index ............................................................................................................................... 169

viii

ROWW