HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Crearea unei operaţii stocate (Mac OS X)

background image

Crearea unei operaţii stocate (Mac OS X)

Puteţi stoca operaţii pe produs în vederea imprimării ulterioare.

1.

Faceţi clic pe meniul Fişier, apoi faceţi clic pe opţiunea Imprimare.

2.

În meniul Imprimantă, selectaţi produsul.

3.

În mod prestabilit, driverul de imprimare afişează meniul Copies & Pages (Exemplare şi

pagini). Deschideţi lista derulantă a meniurilor, apoi faceţi clic pe meniul Stocare operaţie.

4.

Din lista derulanta Mode (Mod), selectaţi tipul de operaţie stocată.

Verificare şi păstrare: Imprimaţi şi verificaţi un exemplar al unei operaţii, apoi imprimaţi

mai multe exemplare.

Operaţie personală: Operaţia nu se va imprima până când cineva nu va solicita acest

lucru de la panoul de control al produsului. Dacă atribuiţi operaţiei un număr de identificare

personală (PIN), trebuie să furnizaţi PIN-ul necesar la panoul de control.

ROWW

Stocarea operaţiilor de imprimare pe produs

97

background image

Copiere rapidă: Puteţi imprima numărul solicitat de exemplare ale unei operaţii şi puteţi

apoi să stocaţi o copie a operaţiei în memoria produsului, pentru a o putea imprima din nou

mai târziu.

Operaţie stocată: Stocaţi o operaţie pe produs şi permiteţi altor utilizatori să imprime

operaţia în orice moment. Dacă atribuiţi operaţiei un număr de identificare personală (PIN),

persoana care imprimă operaţia trebuie să introducă PIN-ul solicitat la panoul de control.

5.

Pentru a folosi un nume de utilizator sau un nume de operaţie personalizat, faceţi clic pe butonul

Personalizat şi apoi introduceţi numele de utilizator sau numele operaţiei.

Selectaţi ce opţiune se va utiliza dacă o altă operaţie are deja numele respectiv.

Utilizare nume operaţie + (1 -
99)

Adăugaţi un număr unic la sfârşitul numelui operaţiei.

Înlocuire fişier existent

Suprascrieţi operaţia stocată existentă cu cea nouă.

6.

Dacă aţi selectat opţiunea Operaţie stocată sau Operaţie personală la pasul 3, puteţi

proteja operaţia printr-un PIN. Tastaţi un număr din 4 cifre în câmpul Utilizare PIN pentru

imprimare. Dacă alte persoane încearcă să imprime această operaţie, echipamentul le va

solicita introducerea acestui cod PIN.

7.

Faceţi clic pe butonul Imprimare pentru a procesa operaţia.