HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Schimbarea recuperării după un blocaj

background image

Schimbarea recuperării după un blocaj

Acest produs dispune de o caracteristică de recuperare după blocaje, care permite reimprimarea

paginilor blocate.

1.

Pe panoul de control al produsului, apăsaţi butonul Reşedinţă .

2.

Deschideţi următoarele meniuri:

Administrare

Setări generale

Recuperare după un blocaj

3.

Selectaţi una din opţiunile următoare:

Automat: Produsul încearcă să imprime din nou paginile blocate când este disponibilă

memorie suficientă. Aceasta este setarea prestabilită.

Off (Dezactivat): Produsul nu încearcă să reimprime paginile blocate. Deoarece nu se

utilizează memorie pentru stocarea celor mai recente pagini, performanţa este optimă.

NOTĂ:

Unele pagini se pot pierde dacă hârtia se epuizează în timp ce produsul imprimă

o operaţie duplex cu funcţia Recuperare blocaj setată la Off (Dezactivat).

On (Activat): Produsul reimprimă întotdeauna paginile blocate. Este alocată memorie

suplimentară pentru stocarea ultimelor câteva pagini imprimate.

4.

Pentru a salva modificările, apăsaţi butonul OK.

ROWW

Schimbarea recuperării după un blocaj

149