HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia

background image

Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia

1.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Správa

Všeobecné nastavenia

Obnoviť výrobné nastavenia

3.

Zo zoznamu vyberte jednu alebo niekoľko kategórií nastavení, vyberte možnosť Obnoviť a

stlačte tlačidlo OK.

SKWW

Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia

131