HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Odstránenie ovládača tlače (Mac OS X)

background image

Odstránenie ovládača tlače (Mac OS X)

Ak chcete odobrať softvér, musíte mať oprávnenia správcu.

1.

Otvorte položku System Preferences (Systémové preferencie).

2.

Vyberte položku Print & Fax (Tlač a fax).

3.

Označte produkt.

4.

Kliknite na symbol mínus (-).

5.

V prípade potreby vymažte poradovník tlače.

168

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW