HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Po pripojení jednotky USB typu flash sa ponuka Načítať z jednotky USB neotvorí

background image

Po pripojení jednotky USB typu flash sa ponuka Načítať z jednotky USB neotvorí

Súbor sa nevytlačí z jednotky USB typu flash

Súbor, ktorý chcete tlačiť, nie je uvedený v ponuke Načítať z jednotky USB

Po pripojení jednotky USB typu flash sa ponuka Načítať z jednotky
USB neotvorí

1.

Ak chcete používať túto funkciu, je potrebné, aby ste ju povolili.

a. Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

b. Otvorte tieto ponuky:

Správa

Všeobecné nastavenia

Zapnúť funkciu načítania z USB

c.

Zvýraznite možnosť Povoliť a potom stlačte tlačidlo OK.

2.

Pravdepodobne používate jednotku USB typu flash alebo systém súborov, ktorý tento produkt

nepodporuje. Uložte súbory na štandardnú jednotku USB typu flash, ktoré používa systémy

súborov typu FAT (File Allocation Table). Tento produkt podporuje jednotky USB typu flash so

systémom súborov FAT32.

3.

Ak je už otvorená iná ponuka, zavrite ju a potom znova pripojte jednotku USB typu flash.

4.

Jednotka USB typu flash môže obsahovať niekoľko oblastí. (Niektorí výrobcovia jednotiek USB

typu flash do príslušenstva inštalujú softvér, ktorý vytvára oblasti, podobne ako na disku CD.)

Oblasti odstráňte preformátovaním jednotky USB typu flash alebo použite inú jednotku USB typu

flash.

158

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW

background image

5.

Jednotka USB typu flash môže vyžadovať vyššiu intenzitu napájania, než produkt dokáže

poskytnúť.

a. Odpojte jednotku USB typu flash.

b. Vypnite produkt a znovu ho zapnite.

c.

Použite jednotku USB typu flash, ktorá disponuje vlastným zdrojom napájania alebo

vyžaduje menšiu intenzitu napájania.

6.

Jednotka USB typu flash nemusí fungovať správne.

a. Odpojte jednotku USB typu flash.

b. Vypnite produkt a znovu ho zapnite.

c.

Pokúste sa tlačiť z inej jednotky USB typu flash.