HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Kontrola nastavenia typu papiera (Mac OS X)

background image

Kontrola nastavenia typu papiera (Mac OS X)

1.

Kliknite na ponuku Súbor a potom na možnosť Tlač.

2.

V ponuke Tlačiareň vyberte toto zariadenie.

3.

Ovládač tlačiarne predvolene zobrazuje ponuku Kópie a stránky. Otvorte rozbaľovací

zoznam ponúk a potom kliknite na ponuku Dokončuje sa.

SKWW

Zlepšenie kvality tlače

151

background image

4.

Typ vyberte v rozbaľovacom zozname Typ média.

5.

Stlačte tlačidlo Tlač.