HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Vizuálna kontrola tonerovej kazety

background image

Vizuálna kontrola tonerovej kazety

1.

Tonerovú kazetu vyberte z produktu a overte, či ste odstránili tesniacu pásku.

2.

Skontrolujte, či pamäťový čip nie je poškodený.

3.

Skontrolujte povrch zeleného zobrazovacieho valca na tonerovej kazete.

UPOZORNENIE:

Nedotýkajte sa zobrazovacieho valca. Odtlačky prstov na zobrazovacom

valci môžu spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

4.

Ak na zobrazovacom valci uvidíte škrabance, odtlačky prstov alebo iné poškodenie, tonerovú

kazetu vymeňte.

5.

Ak sa zobrazovací valec nejaví byť poškodený, tonerovú kazetu niekoľkokrát ponakláňajte a

nainštalujte ju späť. Vytlačte niekoľko strán, aby ste videli, či sa problém vyriešil.