HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Diely vymeniteľné zákazníkom

background image

Diely vymeniteľné zákazníkom

Pre tento produkt sú dostupné nasledujúce diely, ktorých opravy môže vykonávať zákazník.

Diely označené v stĺpci Výmena zákazníkom slovom Povinná si musí zákazník vymeniť sám, ak

nie je ochotný zaplatiť za výmenu dielu personálu spoločnosti HP. Na tieto diely sa v rámci

záruky na produkt od spoločnosti HP nevzťahuje podpora na mieste inštalácie ani podpora

vrátenia produktu do skladu.

Diely označené v stĺpci Výmena zákazníkom slovom Voliteľná vám počas záručnej lehoty

produktu na požiadanie zdarma vymení personál spoločnosti HP.

POZNÁMKA:

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke

www.hp.com/go/

customerselfrepair/lj700M712

.

Tabuľka 4-1

Diely vymeniteľné zákazníkom

Položka

Popis

Výmena zákazníkom

Číslo súčiastky

Súprava jednotky pevného disku

Náhradný 320 GB vysokovýkonný
zabezpečený pevný disk HP

Voliteľná

CF235-67901

Náhradný 320 GB vysokovýkonný
zabezpečený pevný disk HP (voliteľný
pre vládne inštitúcie)

Voliteľná

CF235-67920

Súprava jednotky formátovača

Náhradná súprava jednotky
formátovača

Povinná

CF235-67902

Náhradná súprava jednotky
formátovača – Čína

Povinná

CF235-67903

Pamäťový modul Solid-State (SSM)

Náhradný pamäťový modul, 16 GB

Voliteľná

CF235-67904

Pamäť DIMM

Náhradná 512 MB pamäť DIMM

Povinná

CF235-67919

Súprava odberového valčeka a
separačnej podložky pre zásobník č. 1

Náhradný preberací valček a separačná
podložka pre zásobník č. 1

Voliteľná

CF235-67906

Súprava odberového valčeka a
separačnej podložky pre zásobníky
č. 2 a 3

Náhradný preberací valček a separačná
podložka pre zásobníky č. 2 alebo 3

Voliteľná

CF235-67909

Súprava pre zásobník č. 2

Náhrada pre zásobník č. 2

Povinná

CF235-67911

Súprava pre zásobník č. 3

Náhrada pre zásobník č. 3

Povinná

CF235-67912

Podávač s kapacitou 1 x 500 hárkov

Náhradný podávač s kapacitou
1 x 500 hárkov

Povinná

CF235-67914

Súprava valčekov pre zásobníky č. 3,
4, 5 a 6

Náhradné preberacie, podávacie a
oddeľovacie valčeky pre zásobníky č. 3,
4, 5, a 6

Povinná

CE710-69008

Súprava pre zásobníky č. 4, 5 a 6

Súprava pre zásobník

Povinná

CF235-67917

Súprava podávača s kapacitou
1 x 500 hárkov a podstavca

Voliteľný podávač s kapacitou
500 hárkov a podstavec

Povinná

CF235-67915

SKWW

Diely vymeniteľné zákazníkom

49

background image

Tabuľka 4-1

Diely vymeniteľné zákazníkom (pokračovanie)

Položka

Popis

Výmena zákazníkom

Číslo súčiastky

Súprava podávača s kapacitou
3 x 500 hárkov a podstavca

Voliteľný podávač s kapacitou
3 x 500 hárkov a podstavec

Povinná

CF235-67916

Súprava vysokokapacitného vstupného
podávača na 3 500 hárkov a
podstavca

Voliteľný vysokokapacitný vstupný
podávač na 3 500 hárkov a podstavec

Povinná

CF235-67918

Súprava pre ľavý zásobník
vysokokapacitného vstupného
podávača na 3 500 hárkov

Ľavý zásobník pre vysokokapacitný
vstupný podávač na 3 500 hárkov

Povinná

CF235-60103

Súprava pre pravý zásobník
vysokokapacitného vstupného
podávača na 3 500 hárkov

Pravý zásobník pre vysokokapacitný
vstupný podávač na 3 500 hárkov

Povinná

CF235-60104

Súprava valčekov zásobníka na
3 500 hárkov

Náhradné preberacie, podávacie a
oddeľovacie valčeky pre
vysokokapacitný vstupný podávač na
3 500 hárkov

Povinná

5851-5011

Súprava prenosového valčeka

Náhradný prenosový valec

Povinná

CF235-67910

Súprava duplexnej jednotky

Voliteľná súprava duplexnej jednotky

Povinná

CF235-67913

Súprava natavovacej jednotky (110 V)

Náhradná 110 V súprava natavovacej
jednotky

Povinná

CF235-67921

Súprava natavovacej jednotky (220 V)

Náhradná 220 V súprava natavovacej
jednotky

Povinná

CF235-67922

Súprava na údržbu (110 V)

Súprava na údržbu zariadenia

110 V natavovacia jednotka

Prenosový valec

Preberací valček a separačná
podložka pre zásobník č. 1

Preberacie a podávacie valčeky
pre zásobníky č. 2 a 3

Separačné podložky pre zásobníky
č. 2 a 3

Povinná

CF235-67907

Súprava na údržbu (220 V)

Súprava na údržbu zariadenia

220 V natavovacia jednotka

Prenosový valec

Preberací valček a separačná
podložka pre zásobník č. 1

Preberacie a podávacie valčeky
pre zásobníky č. 2 a 3

Separačné podložky pre zásobníky
č. 2 a 3

Povinná

CF235-67908

50

Kapitola 4 Súčasti, spotrebný materiál a príslušenstvo

SKWW

background image

Tabuľka 4-1

Diely vymeniteľné zákazníkom (pokračovanie)

Položka

Popis

Výmena zákazníkom

Číslo súčiastky

Súprava na štítky pre zásobníky č. 3, 4,
5 a 6

Náhradné štítky pre zásobníky č. 3, 4, 5
a 6

Povinná

CE707-00001

Tonerová kazeta

Štandardná kapacita

Povinná

CF214-67901

Vysoká

kapacita

Povinná

CF214-67902

Napájací kábel 220 V – 10 A

Náhradný kábel – Čína

Povinná

8121-0943

Napájací kábel 110 V – 13 A

Náhradný kábel – Taiwan

Povinná

8121-0964

Napájací kábel 220 V – 10 A

Náhradný kábel – Kórea, EÚ všeobecne

Povinná

8121-0731

Napájací kábel 110 V – 12 A

Náhradný kábel – Japonsko

Povinná

8121-1143

Napájací kábel 220 V – 6 A

Náhradný kábel – India

Povinná

8121-0564

Napájací kábel 220 V – 10 A

Náhradný kábel – Spojené kráľovstvo/
Tichomorská časť Ázie

Povinná

8121-0739

Napájací kábel 220 V – 10 A

Náhradný kábel – Austrália/Nový
Zéland

Povinná

8121-0837

Napájací kábel 220 V – 10 A

Náhradný kábel – Izrael

Povinná

8121-1004

Napájací kábel 220 V – 10 A

Náhradný kábel – Dánsko

Povinná

8121-0733

Napájací kábel 220 V – 10 A

Náhradný kábel – Juhoafrická republika

Povinná

8121-0737

Napájací kábel 220 V – 10 A

Náhradný kábel – Švajčiarsko

Povinná

8121-0738

Napájací kábel 110 V – 10 A Brazília

Náhradný kábel – Brazília

Povinná

8121-1071

Napájací kábel 220 V – 10 A
Argentína

Náhradný kábel – Argentína

Povinná

8121-0729

Napájací kábel 110 V – 13 A Severná
Amerika

Náhradný kábel – Severná Amerika

Povinná

8121-0740

Napájací kábel 220 V – 10 A Južná
Amerika/Čile/Peru

Náhradný kábel – Južná Amerika/Čile/
Peru

Povinná

8121-0735

Napájací kábel 220 V/110 V –
Thajsko/Filipíny

Náhradný kábel – Thajsko/Filipíny

Povinná

8121-0734

SKWW

Diely vymeniteľné zákazníkom

51