HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu

background image

Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a
spotrebného materiálu

Objednanie spotrebného materiálu a papiera

www.hp.com/go/suresupply

Objednanie originálnych súčastí alebo príslušenstva značky
HP

www.hp.com/buy/parts

Objednávanie cez poskytovateľov servisu alebo podpory

Kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti HP alebo
poskytovateľa podpory.

Objednávanie pomocou softvéru od spoločnosti HP

Vstavaný webový server HP obsahuje prepojenie na webovú
lokalitu HP SureSupply, na ktorej máte k dispozícii rôzne
možnosti na nákup originálneho spotrebného materiálu od
spoločnosti HP.

44

Kapitola 4 Súčasti, spotrebný materiál a príslušenstvo

SKWW

background image

Politika spoločnosti HP ohľadom spotrebného
materiálu od iných výrobcov

Spoločnosť Hewlett-Packard nemôže odporúčať opätovné používanie nových alebo upravených kaziet

s tonerom od iných výrobcov.

POZNÁMKA:

Použitie inej kazety s tonerom, než kazety s tonerom HP alebo jej znovu naplnenie sa

netýka záruky poskytnutej zákazníkovi a ani dohody o poskytnutí HP podpory zákazníkovi. Avšak, ak

kvôli použitu znovu naplnenej kazete s tonerom, alebo inej ako od HP vznikne závada, alebo

poškodenie, HP poskytne štandardný čas a materiál na opravu produktu pre konkrétnu závadu, alebo

poškodenie.

SKWW