HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Optimalizácia rýchlosti alebo využívania energie

background image

Optimalizácia rýchlosti alebo využívania energie

Produkt medzi jednotlivými úlohami ostane predvolene horúci, aby sa optimalizovala rýchlosť a aby sa

rýchlejšie vytlačila prvá strana úloh. Zariadenie môžete nastaviť aj tak, aby sa medzi úlohami

ochladzovalo, čím sa bude šetriť energia.

1.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Správa

Všeobecné nastavenia

Nastavenia energie

Optimálna rýchlosť/spotreba energie

3.

Zvýraznite možnosť, ktorú chcete použiť, a potom stlačte tlačidlo OK.

120

Kapitola 6 Správa produktu

SKWW