HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Podpora šifrovania: Vysokovýkonné zabezpečené pevné disky spoločnosti HP

background image

Podpora šifrovania: Vysokovýkonné zabezpečené pevné disky
spoločnosti HP

Tento pevný disk poskytuje šifrovanie na úrovni hardvéru, čiže máte možnosť bezpečne uskladňovať

údaje bez dopadu na výkon samotného produktu. Tento pevný disk používa najnovší štandard

šifrovania Advanced Encryption Standard (AES) a poskytuje všestranné funkcie šetriace váš čas a

vynikajúcu funkčnosť.

Pomocou ponuky Security (Zabezpečenie) vo vstavanom webovom serveri HP nakonfigurujte disk.

Ďalšie informácie o šifrovanom pevnom disku nájdete v HP High-Performance Secure Hard Disk Setup

Guide (Príručka k nastaveniu vysokovýkonného zabezpečeného pevného disku HP).

1.

Prejdite na lokalitu

www.hp.com/support

.

2.

Do vyhľadávacieho poľa zadajte reťazec Secure Hard Disk (Zabezpečený pevný disk) a

stlačte kláves Enter.

3.

Kliknite na prepojenie HP High-Performance Secure Hard Disk Drive (Vysokovýkonná

zabezpečená jednotka pevného disku HP).

4.

Kliknite na prepojenie Manuals (Príručky).