HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Vstavaný webový server HP

background image

Vstavaný webový server HP

Vstavaný webový server HP použite na zobrazenie stavu produktu, konfiguráciu sieťových nastavení

produktu a na spravovanie funkcií z vášho počítača namiesto ovládacieho panela produktu.

Nasledovné príklady možného použitia vstavaného webového servera HP:

Zobrazenie informácií o stave produktu

Určenie zostávajúcej životnosti všetkého spotrebného materiálu a objednanie nového

Zobrazenie a zmena konfigurácie zásobníkov

Zobrazenie a zmena nastavení ponúk ovládacieho panela tlačiarne.

Zobrazenie a tlač interných stránok

Príjem upozornení na udalosti týkajúce sa tlačiarne a spotrebného materiálu.

Zobrazenie a zmena konfigurácie siete

Ak chcete používať vstavaný webový server HP, váš prehľadávač musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 alebo novší, prípadne Netscape 6.2 alebo novší

Mac OS X: Safari alebo Firefox s použitím Bonjour alebo IP adresy

Linux: Len Netscape Navigator

HP-UX 10 a HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7

Vstavaný webový server HP funguje, keď je produkt pripojený k sieti založenej na IP. Vstavaný

webový server HP nepodporuje pripojenie produktu na báze IPX. Na otvorenie a používanie

vstavaného webového servera HP nie je nutné mať prístup na Internet.

Ak je produkt pripojený k sieti, vstavaný webový server HP je automaticky dostupný.