HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Tlač viacerých strán na jeden hárok (Mac OS X)

background image

Tlač viacerých strán na jeden hárok (Mac OS X)

1.

Kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na možnosť Tlač.

2.

V ponuke Tlačiareň vyberte tento produkt.

3.

V ovládači tlače sa predvolene zobrazuje ponuka Kópie a stránky. Otvorte rozbaľovací

zoznam s ponukami a kliknite na ponuku Layout (Rozloženie).

4.

V rozbaľovacom zozname Pages per Sheet (Strán na list) vyberte počet strán, ktoré chcete

vytlačiť na každom hárku.

5.

V oblasti Layout Direction (Smer rozloženia) vyberte poradie a umiestnenie stránok na

hárku.

6.

V ponuke Okraj vyberte typ okraja, ktorý chcete vytlačiť okolo každej stránky na hárku.

7.

Kliknite na tlačidlo Tlač.