HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Manuálna tlač na obidve strany (Windows)

background image

Manuálna tlač na obidve strany (Windows)

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť

Print (Tlač).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Dokončovanie.

4.

Označte zaškrtávacie políčko Obojstranná

tlač (manuálne). Vytlačte prvú stranu úlohy

kliknutím na tlačidlo OK.

SKWW

Tlačové úlohy (Windows)

71

background image

5.

Vyberte vytlačený stoh z výstupnej priehradky

a vložte ho do zásobníka č. 1 potlačenou

stranou nadol.

6.

V prípade výzvy pokračujte dotknutím sa

príslušného tlačidla na ovládacom paneli.

72

Kapitola 5 Tlač

SKWW