HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Výber typu papiera (Windows)

background image

Výber typu papiera (Windows)

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť

Print (Tlač).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo

Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Papier a kvalita.

4.

V rozbaľovacom zozname Typ papiera

kliknite na možnosť Ďalšie....

SKWW

Tlačové úlohy (Windows)

77

background image

5.

Rozbaľte zoznam možností Typ:.

6.

Rozbaľte kategóriu typov papiera, ktorá

najlepšie popisuje váš papier.

78

Kapitola 5 Tlač

SKWW

background image

7.

Zvoľte možnosť pre používaný typ papiera a

kliknite na tlačidlo OK.

8.

Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové

okno Document Properties (Vlastnosti

dokumentu). V dialógovom okne Print (Tlač)

spustite tlač úlohy kliknutím na tlačidlo OK.

SKWW

Tlačové úlohy (Windows)

79