HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru

background image

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program
softvéru

1.

Kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na možnosť Tlač.

2.

V ponuke Tlačiareň vyberte tento produkt.

3.

V ovládači tlače sa predvolene zobrazuje ponuka Kópie a stránky. Otvorte rozbaľovací

zoznam s ponukami a otvorte ponuku, ktorej nastavenia tlače chcete zmeniť.

4.

V každej ponuke vyberte nastavenia tlače, ktoré chcete zmeniť.

5.

Zmena nastavení, ktoré požadujete v rôznych ponukách.