HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Konfigurácia zásobníkov

background image

Konfigurácia zásobníkov

Produkt vás automaticky vyzve na konfiguráciu zásobníka pre určitý typ a veľkosť v nasledujúcich

situáciách:

Ak vkladáte papier do zásobníka.

Ak prostredníctvom ovládača tlače alebo softvérového programu vyberiete konkrétny zásobník

alebo typ papiera pre tlačovú úlohu a konfigurácia zásobníka nezodpovedá nastaveniam tlačovej

úlohy

POZNÁMKA:

Výzva sa nezobrazí, ak tlačíte zo zásobníka č. 1 a tento zásobník je

nakonfigurovaný na veľkosť papiera Ľubovoľná veľkosť a typ papiera Ľubovoľný typ. Ak v

tejto situácii tlačová úloha nešpecifikuje zásobník, zariadenie tlačí zo zásobníka č. 1, a to aj v

prípade, ak sa nastavenia veľkosti a typu papiera tlačovej úlohy nezhodujú s papierom vloženým v

zásobníku č. 1.