HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Konfigurácia zásobníka pri vkladaní papiera

background image

Konfigurácia zásobníka pri vkladaní papiera

1.

Do zásobníka vložte papier. Ak používate zásobník č. 2 alebo 3, zatvorte zásobník.

2.

Na ovládacom paneli produktu sa zobrazí hlásenie o konfigurácii zásobníka.

3.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Stlačením tlačidla OK potvrďte zaznamenanú veľkosť a typ.

Ak chcete upraviť veľkosť alebo typ papiera, vyberte možnosť Zmeniť a potom stlačte

tlačidlo OK.

a.

Označte správnu veľkosť a stlačte tlačidlo OK.

b.

Označte správny typ a stlačte tlačidlo OK.