Pomoč HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

Uporabniški priročnik

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licenca

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje

ali prevajanje dokumenta brez

predhodnega pisnega dovoljenja, razen v

primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o

avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP

so navedene v garancijskih izjavah, ki so

priložene izdelkom in storitvam. Informacij

na tem mestu ni mogoče razlagati kot

dodatne garancije. HP ni odgovoren za

tehnične ali uredniške napake ali izpuste v

tem dokumentu.

Številka dela: CF235-90924

Edition 2, 11/2012

Zaščitene znamke

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

in

PostScript

®

so blagovne znamke podjetja

Adobe Systems Incorporated.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki

podjetja Apple Computer, Inc., registrirani v

ZDA in drugih državah/regijah. iPod je

blagovna znamka podjetja Apple

Computer, Inc. iPod je dovoljeno uporabljati

samo za zakonsko dovoljeno kopiranje ali

kopiranje s pooblastilom lastnika avtorskih

pravic. Ne kradite glasbe.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in

Windows Vista® so v ZDA zaščitene

blagovne znamke podjetja Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka

podjetja Open Group.

background image

Kazalo

1 Predstavitev izdelka ......................................................................................................... 1

Primerjava izdelkov .................................................................................................................. 2
Pogledi na izdelek ................................................................................................................... 4

Pogled na izdelek z desne spredaj .............................................................................. 4
Pogled na izdelek z leve spredaj ................................................................................ 5
Vmesniška vrata ........................................................................................................ 6
Mesto serijske številke in številke modela ...................................................................... 7

Nadzorna plošča ..................................................................................................................... 8

Postavitev nadzorne plošče ........................................................................................ 8
Pomoč na nadzorni plošči .......................................................................................... 9

Poročila o izdelku .................................................................................................................. 10

2 Priklop izdelka in namestitev programske opreme ......................................................... 11

Povezovanje izdelka z računalnikom prek kabla USB in nameščanje programske opreme
(Windows) ............................................................................................................................ 12
Povezovanje izdelka v omrežje z omrežnim kablom in nameščanje programske opreme
(Windows) ............................................................................................................................ 14

Konfiguracija naslova IP .......................................................................................... 14
Namestitev programske opreme ................................................................................ 15

Povezovanje naprave z računalnikom prek kabla USB in nameščanje programske opreme (Mac
OS X) ................................................................................................................................... 16
Povezovanje izdelka v omrežje z omrežnim kablom in nameščanje programske opreme (Mac OS
X) ......................................................................................................................................... 18

Konfiguracija naslova IP .......................................................................................... 18
Namestitev programske opreme ................................................................................ 19

3 Vhodni pladnji in izhodni predali .................................................................................... 21

Podprte velikosti papirja ......................................................................................................... 22
Podprte vrste papirja .............................................................................................................. 26
Konfiguracija pladnjev ........................................................................................................... 27

Konfiguriranje pladnja pri nalaganju papirja .............................................................. 27
Konfiguriranje pladnja tako, da ustreza nastavitvam tiskanja ........................................ 27

SLWW

iii

background image

Nastavitev pladnja z nadzorne plošče ....................................................................... 28

Način nadomestnega pisemskega papirja z glavo ..................................................................... 29
Pladenj 1 .............................................................................................................................. 30

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih ..................................................... 30
Nalaganje pladnja 1 ............................................................................................... 31

Pladnja 2 in 3 ....................................................................................................................... 33

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih ..................................................... 33
Nalaganje pladnjev 2 in 3 ....................................................................................... 34

Pladnji za 500 listov .............................................................................................................. 36

Zmogljivost pladnja za 500 listov in usmerjenost papirja ............................................. 36
Nalaganje pladnja za 500 listov .............................................................................. 37

Visokozmogljivi pladenj za 3500 listov .................................................................................... 39

Zmogljivost visokozmogljivega vhodnega pladnja za 3500 listov in usmerjenost papirja . 39
Nalaganje visokozmogljivega pladnja za 3500 listov ................................................. 39

Uporaba možnosti izhoda papirja ........................................................................................... 41

Izhodni predal ........................................................................................................ 41

4 Deli, potrošni material in dodatna oprema ..................................................................... 43

Naročanje delov, dodatne opreme in potrošnega materiala ........................................................ 44
HP-jeva politika glede uporabe potrošnega materiala drugih proizvajalcev ................................... 45
HP-jevo spletno mesto za preprečevanje ponarejanja ................................................................. 46
Tiskanje, ko se kartuši s tonerjem izteče predvidena življenjska doba ........................................... 47
Na nadzorni plošči omogočite ali onemogočite možnosti Nastavitve za zelo nizko stanje .............. 48
Deli, ki jih lahko uporabniki sami popravijo .............................................................................. 49
Dodatna oprema ................................................................................................................... 52
Kartuša s tonerjem ................................................................................................................. 53

Pogled kartuše s tonerjem ......................................................................................... 53
Podatki o kartušah s tonerjem ................................................................................... 54

Recikliranje kartuše s tonerjem ................................................................... 54
Shranjevanje kartuš s tonerjem ................................................................... 54
HP-jeva politika glede uporabe kartuš s tonerjem, ki niso njegove .................. 54

Zamenjava kartuše s tonerjem .................................................................................. 55

5 Tiskanje .......................................................................................................................... 59

Podprti gonilniki tiskalnikov (Windows) ..................................................................................... 60

HP Universal Printer Driver (HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika – UPD ......................... 61

Načini namestitve gonilnika UPD ............................................................... 61

Spreminjanje nastavitev tiskalnih opravil (Windows) ................................................................... 62

Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta ... 62
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................ 62
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ........................................................... 62

iv

SLWW

background image

Spreminjanje nastavitev tiskalnih opravil (Mac OS X) ................................................................. 63

Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta ... 63
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................ 63
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ........................................................... 63

Tiskalniški posli (Windows) ..................................................................................................... 64

Uporaba tiskalne bližnjice (Windows) ....................................................................... 64
Ustvarjanje tiskalnih bližnjic (Windows) ..................................................................... 66
Samodejno obojestransko tiskanje (Windows) ............................................................ 69
Ročno obojestransko tiskanje (Windows) ................................................................... 71
Tiskanje več strani na en list (Windows) ..................................................................... 73
Izbira usmerjenosti strani (Windows) ......................................................................... 75
Izbira vrste papirja (Windows) ................................................................................. 77
Tiskanje prve ali zadnje strani na drug papir (Windows) ............................................. 80
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Windows) ......................................... 83
Izdelava knjižice (Windows) .................................................................................... 85

Tiskalniški posli (Mac OS X) .................................................................................................... 87

Uporaba prednastavitve za tiskanje (Mac OS X) ......................................................... 87
Ustvarjanje prednastavitve za tiskanje (Mac OS X) ...................................................... 87
Samodejno tiskanje na obe strani (Mac OS X) ............................................................ 87
Ročno obojestransko tiskanje (Mac OS X) .................................................................. 87
Tiskanje več strani na en list (Mac OS X) .................................................................... 88
Izbira usmerjenosti strani (Mac OS X) ........................................................................ 88
Izbira vrste papirja (Mac OS X) ................................................................................ 88
Tiskanje platnice (Mac OS X) .................................................................................... 89
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Mac OS X) ....................................... 89
Izdelava knjižice (Mac OS X) ................................................................................... 89

Dodatni tiskalniški posli (Windows) .......................................................................................... 90

Preklic tiskalnega posla (Windows) ........................................................................... 90
Izbira velikosti papirja (Windows) ............................................................................. 90
Izbira velikosti papirja po meri (Windows) ................................................................. 91
Tiskanje vodnih žigov (Windows) .............................................................................. 91

Dodatni tiskalniški posli (Mac OS X) ......................................................................................... 92

Preklic tiskalnega posla (Mac OS X) .......................................................................... 92
Izbira velikosti papirja (Mac OS X) ........................................................................... 92
Izbira velikosti papirja po meri (Mac OS X) ................................................................ 92
Tiskanje vodnih žigov (Mac OS X) ............................................................................ 93

Shranjevanje tiskalniških poslov v izdelek ................................................................................. 94

Ustvarjanje shranjenega opravila (Windows) ............................................................. 94
Ustvarjanje shranjenega opravila (Mac OS X) ............................................................ 96
Tiskanje shranjenega opravila .................................................................................. 97
Brisanje shranjenega opravila .................................................................................. 97

SLWW

v

background image

Dodajanje strani za ločevanje opravil (Windows) ...................................................................... 99
Uporaba funkcije HP ePrint ................................................................................................... 100
Uporaba gonilnika HP ePrint Mobile ...................................................................................... 101
Uporaba funkcije Apple AirPrint ............................................................................................ 102

Povezava naprave s funkcijo AirPrint ....................................................................... 102
Iskanje imena izdelka za AirPrint ............................................................................ 102
Tiskanje v načinu AirPrint ....................................................................................... 102
Spreminjanje imena izdelka za AirPrint ................................................................... 103
Odpravljanje težav s funkcijo AirPrint ...................................................................... 103

Uporaba programa HP Smart Print (Windows) ........................................................................ 105
Uporaba tiskanja z možnostjo preprostega dostopa USB .......................................................... 106

Tiskanje dokumentov z možnostjo preprostega dostopa USB ...................................... 107

6 Upravljanje naprave ..................................................................................................... 109

Konfiguriranje nastavitev omrežja IP ....................................................................................... 110

Izjava o skupni rabi tiskalnika ................................................................................. 110
Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitev .............................................................. 110
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči ................................ 110
Ročna konfiguracija parametrov IPv6 TCP/IP na nadzorni plošči ................................ 111

HP-jev vgrajeni spletni strežnik ............................................................................................... 112

Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................ 112
Funkcije HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................... 113

Zavihek Informacije ................................................................................ 113
Zavihek Splošno .................................................................................... 113
Zavihek Tiskanje .................................................................................... 114
Zavihek Troubleshooting (Odpravljanje težav) ........................................... 115
Zavihek Varnost ..................................................................................... 115
Zavihek HP-jeve spletne storitve ................................................................ 116
Zavihek Omrežje ................................................................................... 116
Seznam Druge povezave ........................................................................ 116

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 117

Odpiranje pripomočka HP Utility ............................................................................ 117
Funkcije pripomočka HP Utility ................................................................................ 117

Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin ..................................................................... 119
Varčne nastavitve ................................................................................................................. 120

Tiskanje v načinu EconoMode ................................................................................ 120
Prilagajanje hitrosti ali porabe energije ................................................................... 120
Nastavitev načina mirovanja .................................................................................. 121
Nastavitev razporeda mirovanja ............................................................................. 121

Varnostne funkcije izdelka ..................................................................................................... 123

Izjave o varnosti ................................................................................................... 123

vi

SLWW

background image

IP Security (Varnost IP) ........................................................................................... 123
Prijava v izdelek ................................................................................................... 123
Dodelitev sistemskega gesla ................................................................................... 123
Podpora za šifriranje: Visokozmogljivi varni diski HP ................................................ 124
Zaklepanje plošče s priključki ................................................................................. 124

Nadgradnja vdelane programske opreme izdelka ................................................................... 125

7 Odpravljanje težav ....................................................................................................... 127

Kontrolni seznam za odpravljanje težav ................................................................................. 128
Dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost izdelka ........................................................................... 130
Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev ............................................................................... 131
Pomoč na nadzorni plošči ..................................................................................................... 132
Papir se ne podaja pravilno ali se zagozdi ............................................................................. 133

Izdelek ne pobira papirja ....................................................................................... 133
Izdelek pobere več listov papirja naenkrat ............................................................... 133
Preprečevanje zastojev papirja ............................................................................... 134

Odpravljanje zastojev .......................................................................................................... 135

Mesta zastojev ..................................................................................................... 135
Samodejno krmarjenje za odpravljanje zastojev ....................................................... 135
Odpravljanje zastojev na območju izhodnega predala .............................................. 136
Odpravljanje zastojev na pladnju 1 ........................................................................ 136
Odstranjevanje zastojev iz pladnja 2 ali 3 ............................................................... 137
Odpravljanje zastojev v pladnjih za 500 listov ......................................................... 139
Odpravljanje zastojev v visokozmogljivem pladnju za 3500 listov .............................. 140
Odpravljanje zastojev iz območja kartuše s tonerjem ................................................ 143
Odpravljanje zastojev v razvijalni enoti ................................................................... 146
Odpravljanje zastojev v enoti za obojestransko tiskanje ............................................ 148

Spremenite nastavitev obnovitve po zastoju ............................................................................. 149
Izboljšanje kakovosti tiskanja ................................................................................................. 150

Tiskanje iz drugega programa ................................................................................ 150
Nastavitev vrste papirja za tiskalno opravilo ............................................................ 150

Preverjanje nastavitve vrste papirja (Windows) .......................................... 150
Preverjanje nastavitve vrste papirja (Mac OS X) ......................................... 150

Preverjanje stanja kartuše s tonerjem ....................................................................... 151
Tiskanje čistilne strani ............................................................................................ 152
Vizualno preverjanje kartuše s tonerjem ................................................................... 152
Preverjanje papirja in okolja za tiskanje .................................................................. 152

Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam .................................. 152
Preverjanje okolja .................................................................................. 153

Preverjanje nastavitev funkcije EconoMode .............................................................. 153
Uporaba drugega gonilnika tiskalnika ..................................................................... 154

SLWW

vii

background image

Poravnava posamičnih pladnjev .............................................................................. 155

Izdelek ne tiska ali tiska počasi .............................................................................................. 156

Izdelek ne tiska ..................................................................................................... 156
Izdelek tiska počasi ............................................................................................... 157

Odpravljanje težav z neposrednim tiskanjem prek USB-ja ......................................................... 158

Meni Pridobi iz USB-ja se ne odpre, ko vstavite pogon USB ....................................... 158
Datoteka na pogonu USB se ne natisne ................................................................... 159
Datoteke, ki jo želite tiskati, ni v meniju Pridobi iz USB-ja ........................................... 159

Odpravljanje težav s povezavo USB ...................................................................................... 160
Odpravljanje težav z žičnim omrežjem ................................................................................... 161

Izdelek ima neustrezno fizično povezavo ................................................................. 161
Računalnik uporablja napačen naslov IP za izdelek .................................................. 161
Računalnik ne more komunicirati z izdelkom ............................................................ 162
Izdelek uporablja napačne nastavitve povezave in dupleksa za omrežje ..................... 162
Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo ............................ 162
Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena ................................. 162
Izdelek je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve .......................... 162

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka (Windows) ................................................... 163

V mapi Tiskalnik ni gonilnika tiskalnika za izdelek .................................................... 163
Pri namestitvi programske opreme se je prikazalo obvestilo o napaki. ......................... 163
Izdelek je v načinu pripravljenosti, vendar ne tiska. ................................................... 163

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka (Mac OS X) .................................................. 165

Ime izdelka ni navedeno na seznamu izdelkov Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ali
Print & Scan (Tiskanje in optično branje) .................................................................. 165
Tiskalno opravilo ni bilo poslano želenemu izdelku ................................................... 165
Če je izdelek povezan s kablom USB, se ne prikaže na seznamu Print & Fax (Tiskanje
in faksiranje) ali Print & Scan (Tiskanje in optično branje), ko izberete gonilnik. ............ 165

Odstranitev programske opreme (Windows) ............................................................................ 167
Odstranjevanje gonilnika tiskalnika (Mac OS X) ...................................................................... 168

Stvarno kazalo ................................................................................................................. 169

viii

SLWW