HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Poročila o izdelku

background image

Poročila o izdelku

V poročilih o izdelku so navedene podrobnosti o izdelku in njegovi trenutni konfiguraciji. Poročila

natisnete po naslednjem postopku:

1.

Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb Domov .

2.

Odprite naslednje menije:

Skrbništvo

Poročila

3.

Izberite ime poročila, ki si ga želite ogledati, nato se pomaknite do možnosti Tiskanje in

pritisnite gumb OK (V redu), da natisnete poročilo.

Tabela 1-1

Meni poročil

Prva stopnja

Druga stopnja

Opis

Konfiguracijske strani/strani stanja

Načrt menija skrbništva

Prikaže strukturo menija Skrbništvo.

Stran trenutnih nastavitev

Prikaže trenutne nastavitve možnosti menija
Skrbništvo.

Konfiguracijska stran

Prikaže nastavitve naprave in nameščene
pripomočke.

Stran s stanjem potrošnega
materiala

Prikaže približen preostanek življenjske dobe
potrebščin in statistiko vseh natisnjenih strani
in končanih opravil, serijsko številko, število
strani in informacije o vzdrževanju naprave.

HP ponudi informacije o okvirnem
preostanku življenjske dobe potrošnega
materiala samo v informativne namene.
Dejanska zmogljivost potrošnega materiala
se lahko razlikuje od okvirne.

Stran o uporabi

Prikaže stran s številom različnih velikosti
papirja, ki so potovale skozi izdelek;
navede, ali so bili ti listi eno- ali
obojestranski ter število strani.

Stran imenika datotek

Prikaže ime datoteke in mape datotek,
shranjenih v pomnilniku naprave.

Stran s stanjem spletnih storitev

Prikaže zaznane spletne storitve, ki so na
voljo za izdelek.

Druge strani

Seznam pisav PCL

Natisne seznam razpoložljivih pisav PCL.

Seznam pisav PS

Natisne razpoložljive pisave HP-jeve
emulacije PostScripta ravni 3.

10

Poglavje 1 Predstavitev izdelka

SLWW