HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series Yardım

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

Kullanım Kılavuzu

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Lisans

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar

dışında, önceden yazılı izin alınmadan

çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi

yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber

verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler,

söz konusu ürün ve servislerle birlikte

sunulan açık garanti bildirimlerinde

belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir

garanti oluşturacak şekilde

yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım

hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu

değildir.

Parça numarası: CF235-90927

Edition 2, 11/2012

Ticari Markalar

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

ve

PostScript

®

, Adobe Systems Incorporated

kuruluşunun ticari markalarıdır.

Apple ve Apple logosu, Apple Computer,

Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde/

bölgelerde kayıtlı ticari markalarıdır. iPod,

Apple Computer, Inc. kuruluşunun ticari

markasıdır. iPod yalnızca yasal veya hak

sahibi tarafından izin verilmiş kopyalama

içindir. Müzik hırsızlığı yapmayın.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve

Windows Vista®; Microsoft Corporation

şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX

®

, Open Group kuruluşunun tescilli

ticari markasıdır.

background image

İçindekiler

1 Ürün tanıtımı .................................................................................................................... 1

Ürün karşılaştırması .................................................................................................................. 2
Ürün görünümleri ..................................................................................................................... 4

Ürünün sağ önden görünümü ...................................................................................... 4
Ürünün sol önden görünümü ....................................................................................... 5
Arabirim bağlantı noktaları ........................................................................................ 6
Seri numarasının ve model numarasının yeri ................................................................. 7

Kontrol paneli .......................................................................................................................... 8

Kontrol paneli düzeni ................................................................................................ 8
Kontrol paneli yardımı ............................................................................................... 9

Ürün raporları ....................................................................................................................... 10

2 Ürünü bağlama ve yazılımı yükleme .............................................................................. 11

USB kablosu kullanarak ürünü bir bilgisayara bağlama ve yazılımı yükleme (Windows) ................. 12
Ağ kablosu kullanarak ürünü bir ağa bağlama ve yazılımı yükleme (Windows) ............................. 14

IP adresini yapılandırma .......................................................................................... 14
Yazılımı yükleme ..................................................................................................... 15

USB kablosu kullanarak ürünü bir bilgisayara bağlama ve yazılımı yükleme (Mac OS X) ................ 16
Ağ kablosu kullanarak ürünü bir ağa bağlama ve yazılımı yükleme (Mac OS X) ............................ 17

IP adresini yapılandırma .......................................................................................... 17
Yazılımı yükleme ..................................................................................................... 18

3 Giriş tepsileri ve çıkış bölmeleri ...................................................................................... 21

Desteklenen kağıt boyutları ...................................................................................................... 22
Desteklenen kağıt türleri .......................................................................................................... 26
Tepsileri yapılandırma ............................................................................................................ 27

Kağıt yüklerken bir tepsiyi yapılandırma .................................................................... 27
Bir tepsiyi yazdırma işi ayarlarına uygun şekilde yapılandırma ..................................... 27
Kontrol panelini kullanarak bir tepsiyi yapılandırın. ..................................................... 28

Alternatif antetli kağıt modu ..................................................................................................... 29
Tepsi 1 ................................................................................................................................. 30

TRWW

iii

background image

Tepsi kapasitesi ve kağıt yönü .................................................................................. 30
Tepsi 1'e kağıt yerleştirin ......................................................................................... 31

Tepsi 2 ve Tepsi 3 .................................................................................................................. 33

Tepsi kapasitesi ve kağıt yönü .................................................................................. 33
Tepsi 2 ve Tepsi 3'e kağıt yerleştirin .......................................................................... 34

500 yapraklık tepsiler ............................................................................................................. 36

500 yapraklık tepsi kapasitesi ve kağıt yönü .............................................................. 36
500 yapraklık tepsilere kağıt yerleştirme .................................................................... 37

3.500 yapraklık yüksek kapasiteli tepsi .................................................................................... 39

3.500 yapraklık yüksek kapasiteli giriş kapasitesi ve kağıt yönü ................................... 39
3.500 yapraklık yüksek kapasiteli tepsiye kağıt yükleme .............................................. 39

Kağıt çıkış seçeneklerini kullanma ............................................................................................ 41

Çıkış bölmesi .......................................................................................................... 41

4 Parçalar, sarf malzemeleri ve aksesuarlar ...................................................................... 43

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme ...................................................... 44
HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri ................................................................... 45
HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi .................................................................................... 46
Toner kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma ............................................... 47
Kontrol panelinden Çok Düşük Ayarlar seçeneklerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma ............. 48
Müşteri tarafından onarılabilir parçalar .................................................................................... 49
Aksesuarlar ........................................................................................................................... 52
Toner kartuşu ......................................................................................................................... 53

Toner kartuşu görünümü ........................................................................................... 53
Toner kartuşu bilgileri .............................................................................................. 54

Toner kartuşunun geri dönüştürülmesi .......................................................... 54
Toner kartuşunu saklama ........................................................................... 54
HP ürünü olmayan toner kartuşları hakkındaki HP ilkeleri .............................. 54

Toner kartuşunu değiştirme ....................................................................................... 55

5 Yazdırma ....................................................................................................................... 59

Desteklenen yazıcı sürücüleri (Windows) ................................................................................... 60

HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü (UPD) ....................................................................... 60

UPD yükleme modları ............................................................................... 61

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Windows) ........................................................................... 62

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak
şekilde değiştirme ................................................................................................... 62
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme ................................................ 62
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme .................................................................... 62

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Mac OS X) .......................................................................... 63

iv

TRWW

background image

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak
şekilde değiştirme ................................................................................................... 63
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme ................................................ 63
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme .................................................................... 63

Yazdırma görevleri (Windows) ................................................................................................ 64

Yazdırma kısayolu kullanma (Windows) .................................................................... 64
Yazdırma kısayolları oluşturma (Windows) ................................................................. 66
Otomatik olarak her iki yüze yazdırma (Windows) ...................................................... 69
Her iki yüze elle yazdırma (Windows) ....................................................................... 71
Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Windows) ................................................. 73
Sayfa yönünü seçme (Windows) ............................................................................... 75
Kağıt türünü seçme (Windows) ................................................................................. 77
İlk ve son sayfayı farklı kağıda yazdırma (Windows) ................................................... 80
Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Windows) ............................ 83
Kitapçık oluşturma (Windows) .................................................................................. 85

Yazdırma görevleri (Mac OS X) ............................................................................................... 87

Yazdırma önayarı kullanma (Mac OS X) .................................................................... 87
Yazdırma önayarı oluşturma (Mac OS X) ................................................................... 87
Her iki yüze otomatik yazdırma (Mac OS X) ............................................................... 87
Elle her iki yüze yazdırma (Mac OS X) ...................................................................... 87
Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Mac OS X) ................................................ 88
Sayfa yönünü seçme (Mac OS X) .............................................................................. 88
Kağıt türünü seçme (Mac OS X) ................................................................................ 88
Kapak sayfası yazdırma (Mac OS X) ......................................................................... 89
Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Mac OS X) .......................... 89
Kitapçık oluşturma (Mac OS X) ................................................................................. 89

Ek yazdırma görevleri (Windows) ............................................................................................ 90

Yazdırma işini iptal etme (Windows) ......................................................................... 90
Kağıt boyutunu seçme (Windows) ............................................................................. 90
Özel kağıt boyutu seçme (Windows) ......................................................................... 90
Filigranları yazdırma (Windows) ............................................................................... 91

Ek yazdırma görevleri (Mac OS X) ........................................................................................... 92

Yazdırma işini iptal etme (Mac OS X) ........................................................................ 92
Kağıt boyutunu seçme (Mac OS X) ............................................................................ 92
Özel kağıt boyutu seçme (Mac OS X) ........................................................................ 92
Filigranları yazdırma (Mac OS X) ............................................................................. 93

Yazdırma işlerini üründe depolama .......................................................................................... 94

Depolanan iş oluşturma (Windows) ........................................................................... 94
Depolanan iş oluşturma (Mac OS X) .......................................................................... 96
Depolanan bir işi yazdırma ...................................................................................... 97
Depolanan bir işi silme ............................................................................................ 97

TRWW

v

background image

Bir iş ayırıcı sayfa ekleme (Windows) ....................................................................................... 99
HP ePrint Kullanma ............................................................................................................... 100
HP ePrint Mobile Sürücüsünün Kullanımı .................................................................................. 101
Apple AirPrint özelliğini kullanma .......................................................................................... 102

Ürünü AirPrint özelliğine bağlama ........................................................................... 102
Ürünün AirPrint adını bulma ................................................................................... 102
AirPrint'den yazdırma ............................................................................................ 102
AirPrint ürün adını değiştirme ................................................................................. 103
AirPrint sorunlarını çözme ...................................................................................... 103

HP Smart Print özelliğini kullanma (Windows) .......................................................................... 105
Kolay erişimli USB'den yazdırma özelliğini kullanma ................................................................ 106

Kolay erişimli USB'den belge yazdırma ................................................................... 107

6 Ürünü yönetme ............................................................................................................ 109

IP ağ ayarlarını yapılandırma ................................................................................................ 110

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi ................................................................ 110
Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme .............................................................. 110
IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma ............................. 110
IPv6 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma ............................. 111

HP Gömülü Web Sunucusu'nu açma ...................................................................................... 112

HP Gömülü Web Sunucusu'nu açma ....................................................................... 112
HP Gömülü Web Sunucusu özellikleri ...................................................................... 113

Bilgi sekmesi .......................................................................................... 113
Genel sekmesi ....................................................................................... 113
Yazdır sekmesi ...................................................................................... 114
Sorun giderme sekmesi ........................................................................... 115
Güvenlik sekmesi ................................................................................... 115
HP Web Hizmetleri sekmesi ..................................................................... 115
Ağ Bağlantısı sekmesi ............................................................................. 116
Diğer Bağlantılar listesi ........................................................................... 116

HP Utility (HP Yardımcı Programı) (Mac OS X) ......................................................................... 117

HP Utility'i açma ................................................................................................... 117
HP Utility özellikleri ............................................................................................... 117

Use HP Web Jetadmin yazılımı .............................................................................................. 119
Ekonomi ayarları ................................................................................................................. 120

EconoMode ile yazdırma ....................................................................................... 120
Optimize hız ya da enerji kullanımı ......................................................................... 120
Uyku modunu ayarlama ......................................................................................... 121
Uyku planını ayarlama .......................................................................................... 121

Ürün güvenliği özellikleri ....................................................................................................... 123

Güvenlik bildirimleri .............................................................................................. 123

vi

TRWW

background image

IP Güvenliği .......................................................................................................... 123
Üründe oturum açma ............................................................................................. 123
Sistem parolası atama ........................................................................................... 123
Şifreleme desteği: HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Diskler ................................. 124
Formatlayıcı kafesini kilitleme ................................................................................. 124

Ürün yazılımını yükseltme ...................................................................................................... 125

7 Sorunları çözme ........................................................................................................... 127

Sorunları çözme kontrol listesi ................................................................................................ 128
Ürünün performansını etkileyen faktörler ................................................................................. 130
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme .............................................................................. 131
Kontrol paneli yardımı .......................................................................................................... 132
Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor ...................................................................................... 133

Ürün kağıt almıyor ................................................................................................ 133
Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor ....................................................................... 133
Kağıt sıkışmalarını önleme ...................................................................................... 134

Sıkışmaları giderme .............................................................................................................. 135

Sıkışma konumları ................................................................................................. 135
Sıkışmaları gidermek için otomatik hareket ............................................................... 135
Çıkış bölmesi alanındaki sıkışmaları giderme ............................................................ 136
Tepsi 1'deki sıkışmaları giderme ............................................................................. 136
Tepsi 2 veya Tepsi 3'teki sıkışmaları giderme ........................................................... 137
500 sayfalık tepsideki sıkışmaları giderme ............................................................... 139
3.500 yapraklık yüksek kapasiteli tepsideki sıkışmaları giderme ................................. 140
Toner kartuşu alanındaki sıkışmaları giderme ............................................................ 143
Birleştirme birimindeki sıkışmaları giderme ............................................................... 146
Çift yüze baskı birimindeki sıkışmaları giderme ......................................................... 148

Sıkışma giderme ayarını değiştirme ........................................................................................ 149
Baskı kalitesini artırma .......................................................................................................... 150

Farklı bir yazılım programından yazdırma ............................................................... 150
Yazdırma işi kağıt türü ayarını değiştirme ................................................................ 150

Kağıt türü ayarını denetleme (Windows) ................................................... 150
Kağıt türü ayarını denetleme (Mac OS X) .................................................. 150

Toner kartuşu durumunu denetleme .......................................................................... 151
Temizleme sayfası yazdırma ................................................................................... 152
Toner kartuşunu gözle inceleme .............................................................................. 152
Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme ................................................................... 152

HP özelliklerine uygun kağıt kullanma ....................................................... 152
Ortamı denetleme .................................................................................. 153

EconoMode ayarlarını denetleme ............................................................................ 153
Farklı bir yazıcı sürücüsü deneme ............................................................................ 154

TRWW

vii

background image

Tepsileri ayrı ayrı ayarlama .................................................................................... 155

Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor ................................................................................. 156

Ürün yazdırmıyor .................................................................................................. 156
Ürün yavaş yazdırıyor ........................................................................................... 157

Kolay erişimli USB'den yazdırma sorunlarını çözme ................................................................. 158

USB flash sürücüyü taktığınızda USB'den Al menüsü görüntülenmiyor .......................... 158
Dosya USB flash sürücüden yazdırılmıyor ................................................................. 159
Yazdırmak istediğiniz dosya USB'den Al menüsünde listelenmiyor .............................. 159

USB bağlantısı sorunlarını giderme ......................................................................................... 160
Kablolu ağ sorunlarını çözme ................................................................................................ 161

Ürünün fiziksel bağlantısı zayıf ............................................................................... 161
Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor ........................................................... 161
Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor .......................................................................... 162
Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor ......................................... 162
Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir ........................... 162
Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir ................................................ 162
Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış ........................................................... 162

Ürün yazılım sorunlarını çözme (Windows) ............................................................................. 163

Ürünün yazıcı sürücüsü Yazıcı klasöründe görünmüyor .............................................. 163
Yazılım kuruluşu sırasında bir hata iletisi görüntülendi ................................................ 163
Ürün Hazır modunda, ancak hiçbir şey yazdırılmıyor ................................................ 163

Ürün yazılım sorunlarını çözme (Mac OS X) ............................................................................ 165

Yazdırma ve Faks listesinde ya da Yazdırma ve Tarama listesinde ürünün adı
görünmüyor .......................................................................................................... 165
Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi ............................................................. 165
Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Yazdırma ve Faks
veya Yazdırma ve Tarama listesinde görünmüyor ...................................................... 165

Yazılım kaldırma (Windows) ................................................................................................. 167
Yazıcı sürücüsünü kaldırma (Mac OS X) .................................................................................. 168

Dizin ................................................................................................................................. 169

viii

TRWW