HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Yazılımı yükleme

background image

v10.7) tıklatın.

6.

Artı simgesini (+) tıklatın.

7.

Ağ bağlantısı için Bonjour (varsayılan tarayıcı) ya da IP Printing (IP Yazdırma) kullanın.

NOT:

Ürün yerel ağınızda kuruluysa, en kolay ve en iyi yöntem Bonjour'u kullanmaktır.

Ürünü farklı bir ağ üzerinde kurmak için IP Printing (IP Yazdırma) kullanılması zorunludur.

18

Bölüm 2 Ürünü bağlama ve yazılımı yükleme

TRWW

background image

Bonjour'u kullanıyorsanız aşağıdaki adımları tamamlayın:

a. Default Browser (Varsayılan Tarayıcı) sekmesini tıklatın.

b. Listeden ürünü seçin. Yazılım, ürünün ağa bağlı olduğunu doğrular. Print Using (Yazıcı

Kullanımı) alanına otomatik olarak ürün için doğru PPD girilir.

NOT:

Birden fazla ürün olan bir ağa bağlıysanız, bir yapılandırma sayfası yazdırın ve

yüklemekte olduğunuz ürünü saptamak için Bonjour Yazıcı Adı’nı listedeki adla karşılaştırın.

NOT:

Ürün listede görünmüyorsa ürünün açık ve ağa bağlı olduğunu doğrulayın ve

ardından ürünü kapatıp yeniden açmayı deneyin. Ürün PPD'si Print Using (Yazıcı

Kullanımı) açılır listesinde yoksa, bilgisayarı kapatıp yeniden açın ve ardından kurulum

sürecini yeniden başlatın.

c.

Kurulum işlemini tamamlamak için Add (Ekle) düğmesini tıklatın.

IP Printing (IP Yazdırma) yöntemini kullanıyorsanız aşağıdaki adımları tamamlayın:

a. IP Printer (IP Yazıcı) sekmesini tıklatın.

b. Protocol (Protokol) açılır menüsünden HP Jet Direct – Socket (HP Jet Direct Bağlantı

Yuvası) seçeneğini belirleyin. HP ürünleri için önerilen ayar budur.

c.

Yazıcı ekleme ekranında Address (Adres) alanına IP adresini yazın.

d. Name (Ad), Location (Konum) ve Print Using (Yazıcı Kullanımı) bilgileri otomatik olarak

girilir. Ürün PPD'si Print Using (Yazıcı Kullanımı) alanında yoksa, bilgisayarı kapatıp

yeniden açın ve ardından kurulum sürecini yeniden başlatın.

TRWW

Ağ kablosu kullanarak ürünü bir ağa bağlama ve yazılımı yükleme (Mac OS X)

19

background image

20

Bölüm 2 Ürünü bağlama ve yazılımı yükleme

TRWW