HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme

background image

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme

IP yapılandırma ayarlarını görüntülemek ya da değiştirmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu

kullanın.

1.

Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve IP adresini bulun.

IPv4 kullanıyorsanız, IP adresi yalnızca rakam içerir. Aşağıdaki biçimdedir:

xxx.xxx.xxx.xxx

IPv6 kullanıyorsanız, IP adresi harf ve rakamlardan oluşan onaltılık bir birleşimdir. Şuna

benzer bir biçime sahiptir:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2.

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için bir Web tarayıcısının adres satırına IP adresini

yazın.

3.

Ağ bilgilerini almak için sekmesini tıklatın. Gerektiğinde ayarları değiştirebilirsiniz.