HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Dizin

background image

Dizin

Simgeler / Sayısal öğeler

3.500 yapraklık yüksek kapasiteli

yön 39

3.500 yapraklık yüksek kapasiteli

giriş

kapasitesi 39

parça numarası 52

3.500 yapraklık yüksek kapasiteli

tepsi

kağıt yükleme 39

sıkışmaları giderme 140

500 yapraklık giriş tepsisi

parça numarası 52

500 yapraklık tepsi

kağıt sıkışmalarını giderme

139

kağıt yerleştirme 37

kapasite 36

yön 36

A

açma/kapatma düğmesi, konum

4

ayarlar, değiştirme 110

ayarlar, görüntüleme 110

ağ ayarları

HP Katıştırılmış Web

Sunucusu 116

ağ geçici, varsayılan ayar 110

ağı yönetme 110

ağlar

alt ağ maskesi 110

desteklenen 2

HP Web Jetadmin 119

IPv4 adresi 110

IPv6 adresi 111

varsayılan ağ geçidi 110

ağlar, kablolu

ürün yükleme, Mac 17

ürün yükleme, Windows 14

AirPrint

bağlama 102

destek 102

sorun giderme 103

ürün adı 102

aksesuarlar

parça numarası 52

sipariş etme 44

alt ağ maskesi 110

alternatif antetli kağıt modu 29

antetli kağıt

alternatif modu yapılandırma

29

yön 30

arabirim bağlantı noktaları

konum 5, 6

asetat

yazdırma (Windows) 77

asetatlar

Tepsi 1 kapasitesi 30

aşağı ok

kontrol paneli 8

ayarlar

fabrika ayarlarını geri

yükleme 131

sürücü ön ayarları (Mac) 87

sürücüler 62

sürücüler (Mac) 63

uyku modu 121

B

bağlama

AirPrint özelliğine 102

bağlantı

Mac ile USB 16

Windows'la USB 12

bağlantı noktaları

konumu 6

baskı ayarları

HP Gömülü Web Sunucusu

114

belgeleri ölçeklendirme

Mac 89

Windows 83

belgeleri yeniden boyutlandırma

Mac 89

Windows 83

bellek

birlikte gelen 2

bellek DIMM'leri

güvenlik 124

bellek yongası

toner kartuşu 53

bilgi sayfaları

HP Gömülü Web Sunucusu

113

yazdırma veya görüntüleme

10

birleştirme birimi

sıkışmalar 146

Bonjour

tanımlama 112

boş sayfalar

yazdırma işleri arasına

yerleştirme 99

bölmeler, çıkış

konum 4

Ç

çevrimiçi yardım, kontrol paneli

9, 132

çift taraflı baskı birimi

parça numarası 52

çift taraflı yazdırma

ayarlar (Windows) 69

TRWW

Dizin

169

background image

çift yüze baskı birimi

sıkışmalar, giderme 148

çift yüze yazdırma

elle (Mac) 87

elle (Windows) 71

Mac 87

çıkış bölmesi

kapasite 41

konum 4

sıkışmalar 136

çözme

ağ sorunları 161

doğrudan bağlanma sorunları

160

kolay erişimli USB'den yazdırma

sorunları 158

D

depolama, iş

Mac ayarları 96

depolanan işler

oluşturma (Mac) 96

oluşturma (Windows) 94

silme 97

yazdırma 97

desteklenen kağıt 22

diğer bağlantılar listesi

HP Gömülü Web Sunucusu

116

dikey yön

seçme, Windows 75

dikey yönlendirme

değiştirme (Mac) 88

dikkat ışığı

kontrol paneli 8

dosya dizini sayfası

açıklama 10

dosya yükleme, Mac 117

dupleks yazdırma

Mac 87

dupleks yazdırma (çift taraflı)

ayarlar (Windows) 69

Durdur düğmesi

kontrol paneli 8

durum

HP Utility, Mac 117

düğmeler, kontrol paneli 8

E

EconoMode ayarı 120, 153

el ile çift taraflı baskı

yön 30

elle çift yüze yazdırma

Mac 87

Windows 71

enerji kullanımı, optimize etme

120

etiket

yazdırma (Windows) 77

etiketler

Tepsi 1 kapasitesi 30

Explorer, desteklenen sürümler

HP Katıştırılmış Web

Sunucusu 112

F

fabrika ayarlarını geri yükleme

131

filigranlar

yazdırma (Mac) 93

yazdırma (Windows) 91

formatlayıcı

güvenlik 124

G

geçerli ayarlar sayfası

açıklama 10

genel yapılandırma

HP Gömülü Web Sunucusu

113

geri düğmesi

kontrol paneli 9

giriş düğmesi

kontrol paneli 9

Gömülü Web Sunucusu (EWS)

ağ bağlantısı 112

görüntü tamburu 53

güç bağlantısı

konum 5, 6

güç düğmesi, konum 4

güvenlik

şifreli sabit disk 124

güvenlik ayarları

HP Gömülü Web Sunucusu

115

H

hata iletileri

ışıklar, kontrol paneli 8

hatalar

yazılım 163

hazır ışığı

kontrol paneli 9

her iki tarafa yazdırma

ayarlar (Windows) 69

her iki yüze yazdırma

Mac 87

Windows 71

hız, optimize etme 120

HP ePrint Mobile Sürücüsü 101

HP ePrint, kullanma 100

HP Gömülü Web Sunucusu

AirPrint ayarları 103

baskı ayarları 114

bilgi sayfaları 113

diğer bağlantılar listesi 116

genel yapılandırma 113

güvenlik ayarları 115

kopyalama ayarları 114

sorun giderme araçları 115

HP Gömülü Web Sunucusu (EWS)

ağ bağlantısı 112

HP ihbar Web sitesi 46

HP Katıştırılmış Web sunucusu

ağ ayarları 116

HP Katıştırılmış Web Sunucusu

HP Web Hizmetleri 115

HP olmayan sarf malzemeleri 45,

54

HP Smart Print 105

HP Universal Print Driver 60

HP Utility 117

HP Utility (HP Yardımcı Programı),

Mac 117

HP Web Hizmetleri

etkinleştirme 115

HP Web Hizmetleri, etkinleştirme

100

HP Web Jetadmin 119

I

Internet Explorer, desteklenen

sürümler

HP Katıştırılmış Web

Sunucusu 112

IP adresi

yapılandırma 14, 17

IP Güvenliği 123

IPsec 123

IPv4 adresi 110

IPv6 adresi 111

170

Dizin

TRWW

background image

ışıklar, kontrol paneli 8

İ

ihbar Web sitesi 46

iki taraflı yazdırma

Mac 87

iletiler

ışıklar, kontrol paneli 8

ilk sayfa

farklı kağıda yazdırma

(Windows) 80

iş ayırıcı sayfalar 99

iş depolama

Mac ayarları 96

işler, depolanan

oluşturma (Windows) 94

silme 97

yazdırma 97

işleri depolama

Windows ile 94

J

Jetadmin, HP Web 119

Jetdirect yazdırma sunucusu

parça numarası 52

K

kablosuz yazdırma

AirPrint 102

kablosuz yazdırma sunucusu

parça numarası 52

kağıdı

Tepsi 2 ve 3'e yerleştirme 34

kağıt

3.500 yapraklık yüksek

kapasiteli giriş tepsisi

kapasitesi 39

3.500 yapraklık yüksek

kapasiteli tepsi 39

500 yapraklık tepsi kapasitesi

36

desteklenen boyutlar 22

desteklenen kağıt boyutları 22

desteklenen türler 26

ilk ve son sayfalar, farklı kağıt

kullanma 80

kapaklar, farklı kağıt

kullanma 80

seçme 152

sıkışmalar 134

Tepsi 1 kapasitesi 30

Tepsi 1'e yerleştirme 31

Tepsi 2 ve 3 kapasitesi 33

tepsi türünü veya boyutunu

yapılandırma 27

kağıt alma sorunları

çözme 133

kağıt başına birden fazla sayfa

yazdırma (Mac) 88

yazdırma (Windows) 73

kağıt başına sayfa

seçme (Mac) 88

seçme (Windows) 73

kağıt boyutları

özel boyutlar seçme (Mac) 92

özel boyutlar seçme

(Windows) 90

seçme (Mac) 92

kağıt boyutu

değiştirme 90

yapılandırma 27

kağıt sıkışması

3.500 yapraklık yüksek

kapasiteli tepsi 140

kağıt türleri

seçme (Mac) 88

kağıt türü

seçme (Windows) 77

yapılandırma 27

kağıt yerleştirme

500 yapraklık tepsi 37

Tepsi 1 31

Tepsi 2 ve 3 34

kağıt, kapaklar

yazdırma (Mac) 89

kağıt, sipariş etme 44

kapak sayfaları

farklı kağıda yazdırma

(Windows) 80

kapaklar için özel kağıt

yazdırma (Mac) 89

kapaklar, konum 4

kartuşlar

bellek yongası 53

çekme kulakçığı 53

değiştirme 55

durum iletileri 8

geri dönüştürme 54

görüntü tamburu 53

HP olmayan 45, 54

koruyucu bant 53

saklama 54

sıkışmalar, giderme 143

sipariş numaraları 54

Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS)

özellikler 112

parolaları atama 123

kısayollar (Windows)

kullanma 64

oluşturma 66

kitapçık

oluşturma (Windows) 85

kitapçıklar

yazdırma (Mac) 89

klasör düğmesi

kontrol paneli 8

Kolay erişimli USB

kontrol paneli 9

kolay erişimli USB'den yazdırma

106

kontrol listesi

sorunlar 128

kontrol paneli

düğmeleri 8

ekranı 8

ışıkları 8

konum 4

yardım 9, 132

kopyalama ayarları

HP Gömülü Web Sunucusu

114

kullanım sayfası

açıklama 10

M

Mac

sorunlar, sorun giderme 165

sürücü ayarları 63, 87

yazılım kaldırma 168

Mac sürücü ayarları

İş Depolama 96

Mac yazılımını kaldırma 168

Mac yazılımlarını kaldırma 168

Macintosh

HP Utility 117

menüler, kontrol paneli

erişim 9

TRWW

Dizin

171

background image

N

Netscape Navigator, desteklenen

sürümler

HP katıştırılmış Web Sunucusu

112

O

OK düğmesi 8

oklar

aşağı, kontrol panelinden 8

yukarı, kontrol panelinden 8

oturum açma

kontrol paneli 123

Ö

ön ayarlar (Mac) 87

özel kağıt

yazdırma (Windows) 77

P

parça numaraları

aksesuarlar 52

kablosuz yazdırma sunucusu

52

parça numarası 52

sarf malzemeleri 49

tepsiler 52

toner kartuşları 49

USB kablosu 52

yedek parçalar 49

PCL sürücüleri

universal 60

PCL yazı tipi listesi

açıklama 10

performans faktörleri

Tepsi 1 130

PS yazı tipi listesi

açıklama 10

S

sabit diskler

şifreli 124

sahte sarf malzemeleri 46

sahte sarf malzemeleriyle

mücadele 46

saklama

toner kartuşları 54

sarf malzemeleri

durum, HP Utility ile

görüntüleme 117

geri dönüştürme 54

HP olmayan 45, 54

parça numaraları 49

sahte 46

sipariş etme 44

toner kartuşlarını değiştirme

55

sarf malzemeleri durumu 151

sarf malzemeleri durumu sayfası

açıklama 10

sarf malzemeleri, durum

kontrol paneli iletileri 8

sarf malzemelerini geri

dönüştürme 54

sayfa boyutları

belgeleri sığacak şekilde

ölçeklendirme (Mac) 89

belgeleri sığacak şekilde

ölçeklendirme (Windows) 83

sayfa sayısı/dakika 2

sayfa yönü

değiştirme (Mac) 88

sayı tuşları

kontrol paneli 8

sıkışmalar

3.500 yapraklık yüksek

kapasiteli tepsi 140

500 sayfalık tepsi 139

birleştirme birimi 146

çift yüze baskı birimi, giderme

148

çıkış bölmesi 136

giderme 149

konumları 135

nedenleri 134

otomatik hareket 135

Tepsi 1 136

Tepsi 2 veya Tepsi 3 137

toner kartuşu alanı 143

sil düğmesi

kontrol paneli 8

silme

depolanan işler 97

sipariş etme

sarf malzemeleri ve

aksesuarlar 44

sistem gereksinimleri

HP Katıştırılmış Web

Sunucusu 112

son sayfa

farklı kağıda yazdırma

(Windows) 80

sorun giderme

ağ sorunları 161

AirPrint 103

doğrudan bağlanma sorunları

160

kağıt besleme sorunları 133

kolay erişimli USB'den yazdırma

sorunları 158

kontrol listesi 128

Mac sorunları 165

sıkışmalar 134, 135

USB bağlantı sorunları 160

yanıtsız 156

yavaş yanıt 157

sorun giderme araçları

HP Gömülü Web Sunucusu

115

sorunları çözme

AirPrint 103

sürücüler

ayarlar (Mac) 87

ayarları değiştirme (Mac) 63

ayarları değiştirme

(Windows) 62

evrensel 60

kağıt boyutlarını değiştirme 90

kağıt türleri 26

ön ayarlar (Mac) 87

T

tambur

görüntüleme 53

tarayıcı gereksinimleri

HP katıştırılmış Web Sunucusu

112

Tarayıcı gereksinimleri

HP Katıştırılmış Web

Sunucusu 112

TCP/IP

IPv4 parametrelerini el ile

yapılandırma 110

IPv6 parametrelerini el ile

yapılandırma 111

temizleme

kağıt yolu 152

Tepsi 1

kağıt yerleştirme 31

172

Dizin

TRWW

background image

kapasitesi 30

sıkışmalar 136

yön 30

Tepsi 2

kağıt yerleştirme 34

sıkışmaları giderme 137

Tepsi 2 ve 3

kapasite 33

yön 33

Tepsi 3

kağıt yerleştirme 34

sıkışmaları giderme 137

tepsiler

birlikte gelen 2

kağıt yerleştirme 31

konum 4

parça numaraları 52

yapılandırma 27

toner kartuşları

bellek yongası 53

çekme kulakçığı 53

değiştirme 55

durum iletileri 8

geri dönüştürme 54

görüntü tamburu 53

HP olmayan 45, 54

koruyucu bant 53

parça numaraları 49

saklama 54

sıkışmalar, giderme 143

sipariş numaraları 54

yerleştirme 53

toner kartuşlarındaki çekme

kulakçığı 53

toner kartuşlarındaki koruyucu

bant 53

toner kartuşlarını değiştirme 55

toner kartuşu durumu 151

tuş takımı

sayısal, kontrol panelinden 8

U

universal print driver 60

USB

Kontrol panelinden kolay

erişim 9

USB bağlantısı

sorun giderme 160

USB depolama aksesuarlarından

yazdırma 106

USB kablosu

parça numarası 52

USB yapılandırması, Mac 16

USB yapılandırması, Windows

12

uyku modu

devre dışı bırakma 121

etkinleştirme 121

uyku planı

ayar 121

Ü

ürün yazılımı

güncelleştirme, Mac 118

V

varsayılan ağ geçidi, ayar 110

W

Web hizmetleri durumu sayfası

açıklama 10

Web siteleri

HP Web Jetadmin, indirme

119

ihbar raporları 46

universal print driver 60

Windows

sürücü ayarları 62

universal print driver 60

Windows yazıcı sürücüleri

desteklenen 60

Windows yazılımını kaldırma

167

Y

yapılandırma

IP adresi 14, 17

tepsilerdeki kağıt türü veya

boyutu 27

yapılandırma sayfası

açıklama 10

Yardım düğmesi

kontrol paneli 8

yardım, kontrol paneli 9, 132

yatay yön

seçme, Windows 75

yatay yönlendirme

değiştirme (Mac) 88

yazdırma

ayarlar (Mac) 87

depolanan işler 97

yazdırma isteğini durdurma

Mac 92

Windows 90

yazdırma isteğini iptal etme

Mac 92

Windows 90

yazdırma sunucusu

parça numarası 52

yazı tipleri

yükleme, Mac 117

yazıcı sürücüleri

desteklenen 60

yazıcı sürücüleri (Mac)

ayarlar 87

ayarları değiştirme 63

yazıcı sürücüleri (Windows)

ayarları değiştirme 62

yazılım

HP Utility 117

Mac'ten kaldırma 168

sorunlar 163

Windows için kaldırma 167

yükleme, kablolu ağlar (Mac)

18

yükleme, kablolu ağlar

(Windows) 15

yedek parçalar

parça numaraları 49

yerleştirme

toner kartuşları 53

yön

3.500 yapraklık yüksek

kapasiteli 39

500 yapraklık tepsi 36

değiştirme (Mac) 88

seçme, Windows 75

Tepsi 1 30

Tepsi 2 ve 3 33

yönetim menüsü haritası

açıklama 10

yukarı ok

kontrol paneli 8

yükleme

3.500 yapraklık yüksek

kapasiteli tepsi 39

kablolu ağlarda ürün, Mac 17

kablolu ağlarda ürün,

Windows 14

TRWW

Dizin

173

background image

yazılım, kablolu ağlar (Mac)

18

yazılım, kablolu ağlar

(Windows) 15

yüksek kapasiteli tepsi

kağıt yükleme 39

sıkışmaları giderme 140

Z

zarf

Tepsi 1 kapasitesi 30

zarflar

yön 30

174

Dizin

TRWW

background image
background image

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CF235-90927*

*CF235-90927*

CF235-90927