HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Kağıt türünü seçme (Mac OS X)

background image

Kağıt türünü seçme (Mac OS X)

1.

Dosya menüsünü ve ardından Yazdır seçeneğini tıklatın.

2.

Yazıcı menüsünde ürünü seçin.

3.

Yazıcı sürücüsü, varsayılan olarak Kopyalar ve Sayfalar menüsünü gösterir. Menüler açılır

listesini açın ve Son işlem menüsünü tıklatın.

4.

Ortam Türü açılır listesinden bir tür seçin.

5.

Yazdır düğmesini tıklatın.

88

Bölüm 5 Yazdırma

TRWW