HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Sayfa yönünü seçme (Windows)

background image

Sayfa yönünü seçme (Windows)

1.

Yazılım programından, Yazdır seçeneğini

belirleyin.

2.

Ürünü seçin ve ardından Özellikler veya

Tercihler düğmesini tıklatın.

3.

Son İşlem sekmesini tıklatın.

TRWW

Yazdırma görevleri (Windows)

75

background image

4.

Kağıt Yönü alanında Dikey veya Yatay

seçeneğini belirtin..

Sayfa görüntüsünü ters yazdırmak için 180

derece döndür seçeneğini belirtin.

Belge Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak

için Tamam düğmesini tıklatın.

5.

İşi yazdırmak için Yazdır iletişim kutusunda

Tamam düğmesini tıklatın.

76

Bölüm 5 Yazdırma

TRWW